Krakowskie premetro czeka na decyzję środowiskowąfot. Damian Daraż

Krakowskie premetro czeka na decyzję środowiskową

Damian Daraż
Damian Daraż
REKLAMA

W przyszłym roku Urząd Miasta Kraków uzyska decyzję środowiskową na pierwszy etap inwestycji, powstanie ponad pięciokilometrowy tunel.

Pod koniec czerwca 2022 r. wrocławska firma na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie przygotowała materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej na pierwszy etap budowy krakowskiego premetra. Odcinek ten obejmuje odcinek centralny od ronda Generała Maczka do ulicy Piastowskiej. Zanim urzędnicy wystąpią o pozwolenie na budowę muszą dysponować decyzją środowiskową, przed wydaniem takiej decyzji przeprowadzana jest procedura analizy oddziaływania na środowisko, w ramach której weryfikowany jest sporządzony raport środowiskowy. Dokument obejmuje prognozy odziaływania na wody gruntowe, jakość powietrza, poziom hałasu, roślinność czy krajobraz. Analizy zawarte w raporcie proponują rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na środowisko, takie jak lokalizacje ekranów akustycznych czy nasadzenia zieleni.

Długość centralnego odcinka ma wynosić 10,5 km, w tym ponad połowę zaplanowano pod ziemią. a 1,5 km na estakadach. W przygotowywanym odcinku centralnym zaplanowano siedem przystanków podziemnych oraz pięć naziemnych.

REKLAMA

Trasa na odcinku od ronda Generała Maczka do skrzyżowania z aleją Okulickiego poprowadzona będzie w pasie dzielącym aleję Andersa, dalej linia tramwajowa premetra ma przebiegać na estakadzie nad skrzyżowaniem ul. Stella-Sawickiego, Bora-Komorowskiego, Wiślickiej. Następnie również na estakadzie trasa będzie biegła wzdłuż alei Bora Komorowskiego i ulicy Dobrego Pasterza, by później połączyć się w poziomie terenu z projektowaną linią tramwajową Mistrzejowice-Meissnera. Dalej projekt prowadzi przez tunel pod ulicami: Młyńska, Pilotów, Olszyny, Brodowicza, Lubicz, Basztowa, Rajska, Czysta i Reymonta. Na ostatniej ulicy trasa będzie wychodzić na powierzchnię i połączy się z planowaną linią tramwajową wzdłuż ul. Piastowskiej.

Całkowita długość premetra to 21,82 km, z czego 30% ma znajdować się w tunelu, a 1,5 km na estakadach. Na pozostałych odcinkach trasa ma przebiegać na poziomie gruntu, z wykorzystaniem już istniejących torowisk, głównie na terenach dzielnicy Nowa Huta, oraz budowy nowej infrastruktury.

Projektanci szacują, że w godzinach szczytu krakowskie premetro obsłuży prawie 14 tysięcy pasażerów. Zaprojektowano 32 przystanki, a średnia odległość między przystankami wyniesie ok. 670 metrów.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA