[Łódź] Nowe Centrum: EC1 Wschód i EC1 Zachód

[Łódź] Nowe Centrum: EC1 Wschód i EC1 Zachód

MatKoz
MatKoz
REKLAMA

Kilka lat temu został przyjęty przez Radę Miejską w Łodzi projekt programu Nowe Centrum Łodzi. Dziś możemy się już cieszyć częściowa rewitalizacją budynków elektrociepłowni. Cel programu jest bardzo ambitny i zakłada przebudowę, odnowienie i rewitalizację centrum miasta. Władze postawiły sobie również za cel poprawienie wizerunku centrum tak, aby przestrzeń śródmiejska spełniała estetyczne i funkcjonalne wymogi stawiane przed europejskimi metropoliami w XXI wieku. Za projekt przebudowy odpowiedzialny jest m.in. Rob Krier – znany i bardzo zdolny architekt, który podjął się „narysować Łódź od nowa”. Architekt przygotował master plan dla rozległego terenu 90 hektarów wokół dzisiejszego dworca Łódź Fabryczna i kompleksu budynków elektrowni (EC1 Wschód i EC1 Zachód), celem projektu jest naprawienie „zaniedbanej tkanki miejskiej” i połączenie nowoczesności z tradycją. Teren projektu zastał podzielony na dwie strefy. Pierwsza z nich (strefa 1 – około 30 ha) to obszar, na którym będą się znajdowały obiekty związane z szeroko rozumiana kulturą, pozwalające jednocześnie na całodobowe życie tego obszaru. Natomiast druga z nich (strefa 2 – około 60 ha) to obszar, przeznaczony na działalność handlowo-usługową.

 

Wstępne plany związane są z wykorzystaniem terenów łódzkiej elektrociepłowni EC 1, która powstała w 1907 roku i była czynna aż do 2001 roku. Konkursy na projekty architektoniczne dla obiektów EC 1 Wschód i EC 1 Zachód zostały rozstrzygnięte, a pozwolenia na budowę zostały wydane. Najważniejszym zadaniem to takie zagospodarowanie terenu, aby elektrownia była funkcjonalnie powiązana z zewnętrznymi elementami przestrzeni śródmiejskiej. Zrewitalizowane obiekty EC 1 Wschód mają w zamierzeniu twórców pełnić funkcje kulturalno-artystyczne. W budynek będą się znajdowały sale warsztatowe i seminaryjne, a także pokoje gościnne dla wykładowców i artystów. Na obszarze wschodniej części elektrowni znajdą się również inne instytucje kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców. Powstały tam m.in. biblioteka, jezioro pamięci, planetarium, studia i warsztaty, galeria, teatr dźwięku, siedziby i biura instytucji kultury, sale seminaryjno-konferencyjne, wieża widokowa.

 

Natomiast w części EC-1 Zachód powstało interaktywne Centrum Nauki i Techniki, które z założenia ma być ośrodkiem muzealno-edukacyjno-rekreacyjnym. W centrum znajdują się stałe ekspozycje składające się z interaktywnych urządzeń umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, badanie różnego rodzaju zjawisk fizycznych, przeprowadzanie reakcji chemicznej, czy badanie struktury biologicznej. Wszystko to jest dostępne dla zwiedzających. Centrum pełni również funkcje muzeum i poświęcone jest udokumentowaniu oraz upamiętnieniu myśli technicznej. Znajdą się tam trzy „Ścieżki Edukacyjne”  powiązane z tematyką energii: „Ścieżka energetyczne”, „Ścieżka historii cywilizacji i nauki”, „Ścieżka mikroświat – makroświat”. W Centrum prezentowany jest dorobek nauk humanistycznych: archeologii, paleontologii, socjologii; a jego najważniejsze zadanie to realizowanie trzech celów:

- upowszechniania nauki,

- edukacji,

- rozwój i promocj Łodzi i regionu.

Tagi:

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA