S17 z Sielc do Bogucina oddana do użytku

S17 z Sielc do Bogucina oddana do użytku

lubelskie
REKLAMA
Dobra wiadomość dla kierowców korzystających z drogi krajowej nr 17 pomiędzy Warszawą i Lublinem. Od wtorku można ominąć już Kurów, Markuszów i Garbów skracając czas przejazdu co najmniej o połowę. W południe oddano do użytku blisko 24 kilometrowy odcinek S17 pomiędzy węzłami Kurów Zachód (nazwa robocza Sielce) – Jastków (Bogucin), który jadąc zgodnie z przepisami pokonamy w około 12 minut.

Na węźle Jastków kierowcy zjadą na dotychczasową drogę krajową nr 17. To drugi z odcinków drogi ekspresowej S17, z którego skorzystają kierowcy. Kolejne trzy są w trakcie realizacji, a po ich oddaniu do użytku, będzie można ominąć wszystkie miejscowości w drodze do Lublina, w których do tej pory kierowcy musieli znacznie zwalniać ze względu na obecność terenu zabudowanego.


Umowę na realizację 24-kilometrowego odcinka S17 podpisano 3 marca 2011 roku. Wykonawca (konsorcjum Mota-Engil Polska Central Europe z siedzibą w Krakowie - lider, wraz z partnerami: Mota-Engil Engenharia e Construcao Portugalia, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy) zbudował dwujezdniową drogę klasy S (o długości 23,7 km plus włączenie do obecnego przebiegu DK-17 oraz łącznicę na węźle Kurów Zachód w ciągu S12).

 

REKLAMA
Inwestycja obejmowała również budowę obiektów inżynierskich, węzłów, skrzyżowań, dróg poprzecznych i dróg dojazdowych (57 odcinków o łącznej długości 38,4 km), które umożliwiają połączenie z istniejącą siecią dróg i zapewniają pełną obsługę komunikacyjną terenów przyległych do projektowanej drogi. Przebudowano kolidującą z drogą linię energetyczną 400 kV na długości 7,4 km. Wybudowano 20 obiektów inżynierskich (w tym siedem mostów, trzynaście wiaduktów drogowych, 31 przejść dla zwierząt i płazów) oraz przepusty.

Za sprawą lokalizacji inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych zbudowano szczelny system odwodnienia (o łącznej długości 16,5 km, wraz z dwunastoma zbiornikami retencyjnymi i siedmioma infiltracyjnymi). Kierowcy mogą korzystać z Miejsc Obsługi Podróżnych ulokowanych po obu stronach drogi ekspresowej na wysokości miejscowości Markuszów. Dostępne są parkingi i toalety, a dzierżawca MOP-u wkrótce rozpocznie budowę stacji paliw z restauracją.

 

Wjazd na drogę ekspresową możliwy jest poprzez węzły: Kurów Zachód (robocza nazwa Sielce) na przecięciu z projektowaną drogą ekspresową S12 (odc. Puławy – węzeł Kurów Zachód) i istniejącą DK-17, Kurów Wschód (Kurów) – na przecięciu z drogą powiatową nr 1514L, Nałęczów (Przybysławice) – na przecięciu z przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 826 oraz Jastków (Bogucin) – na przecięciu z istniejącą DK-12/17.

Wartość całego projektu (prace projektowe, wykupy gruntów, budowa i nadzór) wyniosła około 785 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA