Powstanie most graniczny na Nysie Łużyckiej

Powstanie most graniczny na Nysie Łużyckiej

lubuskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Uroczyste rozpoczęcie budowy mostu na Nysie Łużyckiej między miejscowością Coschen i Żytowań już za nami. 11 listopada na teren budowy wjedzie ciężki sprzęt, a wykonawca zakończy prace budowlane do końca przyszłego roku.

Pomysł budowy mostu zrodził się 11 lat temu. Po tym czasie w obecności starosty krośnieńskiego Roberta Pawłowskiego i członka zarządu powiatu Dorlana Oleszka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i powiatem Oder-Spree w sprawie realizacji projektu odbudowy mostu przez Nysę Łużycką pomiędzy miejscowościami Coschen i Żytowań.

 

Podpisanie umowy stanowi ukoronowanie wieloletnich wspólnych uzgodnień i konsultacji samorządów powiatowych, mających na celu przygotowanie projektu w stopniu umożliwiającym skuteczne pozyskanie dofinansowania.

 

Nowy obiekt mostowy znajdzie się w ciągu drogi powiatowej 1154F, która prowadzi z Żytowania w kierunku granicy państwa. Całkowita wartość projektu to 4,655 mln euro. Kwota ta zawiera też 85-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych.

 

Wkład finansowy na budowę przekażą również obaj partnerzy projektu. Budowa mostu jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 i będzie to pierwsza inwestycja mostowa na zachodniej granicy państwa, gdzie na etapie realizacji występuje element wnoszenia wkładu finansowego przez samorządu położone na terytoriach różnych państw.

 

REKLAMA

Nowy most będzie miał długość 101 m i w 30 procentach znajdzie się na terenie Polski, pozostała część będzie leżała po stronie niemieckiej. Konstrukcja będzie posiadała dwa pasy ruchu oraz chodnik o szerokości 1,5 m od strony południowej i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m od strony północnej.

 

Zakres inwestycji obejmuje także skomunikowanie mostu łącznikami drogowymi z przyległą infrastrukturą drogową. Po stroni polskiej i niemieckiej we wcześniejszym okresie zrealizowano szereg powiązanych z obecnym etapem inwestycji drogowych. Powiat krośnieński wykonał trzy inwestycje drogowe, które komunikują Gubin z Kosarzynem i bezpośrednio z granicą państwa. W sumie za 9,5 mln zł przebudowano 10 km dróg powiatowych.

 

W ramach przeprowadzonych prac na wszystkich odcinkach wybudowano również ścieżki rowerowe. Dzięki budowie nowego mostu, możliwe będzie bezpośrednie połączenie ścieżek z bardzo dobrze rozwiniętą siecią szlaków rowerowych po niemieckiej stronie.

 

Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony 1 lipca tego roku. Roboty mają się zakończyć 31 lipca 2014 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA