Oba dworce kolejowe w Węglińcu zostaną wyremontowane i przebudowane źródło: Materiały PKP S.A.

Oba dworce kolejowe w Węglińcu zostaną wyremontowane i przebudowane

WIZUALIZACJE
REKLAMA
Po wielu latach dwa przedwojenne dworce kolejowe w Węglińcu doczekają się gruntownych remontów i przebudowy. Są położone obok siebie i tworzą jeden z największych tego typu kompleksów nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce.
Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP PLK ogłosiły przetarg na przebudowę dwóch budynków – nowego i starego dworca – w Węglińcu
Dworzec kolejowy znajduje się przy czynnej linii kolejowej nr 282 Miłkowice-Jasień. Stanowi początek dla linii w kierunku Zgorzelca, Bielawy Dolnej, Lubania. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania.
Materiały PKP S.A.

Pierwsze polega na wykonaniu robót związanych z przebudową nowego dworca, budynkiem dawnych kas towarowych oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej.
Drugie zadanie obejmuje renowację wiat peronowych, przebudowę kładki pieszej nad torami i budowę dźwigu osobowego. Trzecie polegać będzie na przebudowie budynku starego dworca.
Materiały PKP S.A.
Nowy dworzec, który znajduje się we wschodniej części stacji, jest od wielu lat nieużytkowany. Budynek ma zostać gruntownie zmodernizowany: wymienione zostanie pokrycie dachowe, wykonane mają zostać nowe podłogi, instalacje, a cały obiekt zostanie od wewnątrz ocieplony. Inwestor przewiduje odtworzenie podstawowych funkcji związanych z obsługą pasażerów – holu, poczekalni, toalet oraz lokalu usługowo-handlowego ze sprzedażą biletów. Pozostała powierzchnia dworca ma zostać przeznaczona pod wynajem. Tu wyszczególniono zespół pomieszczeń dla Straży Ochrony Kolei oraz gminy Węgliniec (z przeznaczeniem na salę wystawową i kameralne kino). Pomieszczenia na piętrze ma zająć administracja dworca. Budynek dawnych kas towarowych przeznaczony zostanie pod wynajem – preferowana funkcja to stanica rowerowa.
Materiały PKP S.A.
REKLAMA
Wszystkie cztery wiaty przylegające do budynku dworca, które obecnie są w bardzo złym stanie technicznym, zostaną wymienione w całości na nowe. Stare słupy zostaną zastąpione nowymi słupami żeliwnymi wzorowanymi na oryginale. Pokrycie wiat ma zostać wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze srebrnym na deskowaniu pełnym. Od strony budynku dworca mają zostać przywrócone doświetlenia w postaci tafli szklanych.
Projekt zakłada wydłużenie kładki nad torami w celu umożliwienia lokalizacji szybu dźwigowego oraz budowę samego szybu.
W ramach prac modernizacyjnych obu dworców w Węglińcu przewidziane jest także uporządkowanie i zagospodarowanie najbliższego otoczenia. Wymienione zostaną nawierzchnie i pojawi się mała architektura. 
W ramach prac związanych z remontem i modernizacją starego dworca, po jego zachodniej stronie, wykonane zostaną schody wyjściowe w ramach przywrócenia historycznego wejścia frontowego. Budynek ma zostać gruntownie wyremontowany, z przywróceniem historycznego wyglądu elewacji frontowej. Północna wieża starego dworca ma zostać zaadaptowana na szyb windowy. Na parterze przewidziano wydzielenie pomieszczeń pod wynajem PKP Cargo, a na piętrze dla PKP Intercity i Kolei Dolnośląskich.
Materiały PKP S.A.
Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 27 sierpnia 2020 roku. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Wartość zamówienia szacowana jest przez zamawiającego na kwotę 44,760 mln zł. Na realizację inwestycji przewidziano 413 dni (59 tygodni) od momentu przekazania wykonawcy placu budowy.
Podróżni w czasie prac będą korzystać z dworca kontenerowego. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.
Więcej wizualizacji w galerii.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
katol(gość)
Myślałem, że to kościół!
REKLAMA