Z przystanku Kraków Business Park będą wygodniejsze podróże koleją źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Foto: Maciej Pawłowski

Z przystanku Kraków Business Park będą wygodniejsze podróże koleją

Orzech
Orzech
REKLAMA
Podróżni zyskają lepsze warunki obsługi na przystanku Kraków Business Park. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą za ponad 14 mln zł na przebudowę peronów. Będą udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się wiaty, pochylnie i oznakowanie. Inwestycja realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej E30 Katowice-Kraków jest współfinansowana z instrumentu CEF Łącząc Europę.
Inwestycja poprawi funkcjonalność i estetykę "biznesowego" przystanku. Pasażerowie a zwłaszcza pracownicy dojeżdżający m.in. z Krakowa, Krzeszowic, Katowic, Oświęcimia, zyskają lepsze warunki podróży. Na przystanku zatrzymuje się około 80 pociągów dziennie.
– Przystanek Kraków Business Park zapewni mieszkańcom lepsze warunki podróży w obszarze aglomeracji krakowskiej. Budowa nowych przystanków oraz ułatwianie dostępności na wykorzystywanych już stacjach i przystankach w całej Polsce sprzyja rozwojowi kolei, jako atrakcyjnego i przyjaznego środowisku środka transportu. Każda inwestycja w obszarze przystanków, to budowa bardziej dostępnej, bezpiecznej i przewidywalnej kolei – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają rolę kolei jako przyjaznego i atrakcyjnego środka transportu w obszarze aglomeracji i regionu. Przebudowa przystanku Kraków Business Park jest przykładem takich działań. Efektywnie wykorzystujemy środki unijne m.in. instrumentu CEF Łącząc Europę, aby w centrum Małopolski, na odcinku Katowice – Kraków na międzynarodowej trasie, kolej mogła być częściej wybieranym środkiem transportu publicznego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
REKLAMA
Na przystanku Kraków Business Park zostaną przebudowane i podwyższone dwa perony, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano nowe wiaty i czytelne oznakowanie. Podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwiej skorzystają z kolei dzięki budowie pochylni.
Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające m.in. w przejściu podziemnym. Na przystanku przewidziano możliwość łączenia podróży pociągiem i rowerem. Dla cyklistów będą stojaki rowerowe.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb", współfinansowanego przez Unię Europejską z instrumentu CEF Łącząc Europę. Prace za ponad 14 mln zł netto przewidziano do wykonania w 12 miesięcy. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA