Będzie przebudowa skrzyżowania Bielska – Targowa na DK-60

Będzie przebudowa skrzyżowania Bielska – Targowa na DK-60

Płock
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Do końca lipca zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic Bielskiej z Targową w Płocku. W rozstrzygniętym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych z Gostynina.
Płock kontynuuje program komunikacyjnego udrażniania miasta. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Bielska – Targowa. Inwestycję za którą jest odpowiedzialny Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych do końca lipca 2013 zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych za kwotę 4,941 mln zł brutto. Prace drogowe i budowlane rozpoczną się wiosną.

 

W przetargu wystartowało jeszcze czterech innych oferentów, którzy proponowali wykonanie prac za kwoty wyższe niż firma z Gostynina: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia – 4 mln 998 tys. zł, Strabag z Pruszkowa – 5 mln zł 52 tys. zł, Darbud Dariusz Jarzyński z Białej Nowej – 5 mln zł 55 tys. zł oraz Budimex Warszawa – 7 mln 837 tys. zł.

 

Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa obejmie swoim zakresem zarówno infrastrukturę naziemną jak i podziemną. Przebudowane będą istniejące chodniki, zjazdy, odwodnienie skrzyżowania i wodociąg. Zostaną także usunięte kolizje w energetycznej i telekomunikacyjnej infrastrukturze podziemnej. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w ciągach ulic Targowej i Bielskiej.

REKLAMA

 

W ramach przebudowy powstaną także nowe: chodnik, ścieżka rowerowa, linia energetyczna i oświetlenie uliczne. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem pas drogowy w ciągu ulicy Targowej (droga powiatowa Nr 5214 W) w kilometrażu od km 0 + 0,000 do km 0 + 120,55, oraz w ciągu ulicy Bielskiej (droga krajowa nr 60) w granicach pasa drogowego w kilometrażu od km 13 + 871 do km 14 + 250.

 

Prace drogowo-budowlane zostaną zrealizowane w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową pn.: „Przebudowa skrzyżowań ulic Bielska – Targowa w Płocku”. Budowa oświetlenia ulicznego powstanie w oparciu o dokumentacją projektową przygotowana przez MZD pn.: „Budowa oświetlenia odcinka ul. Bielskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Targowej w Płocku”.

 

Zgodnie z dokumentacją przetargową inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2013 r. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat liczony od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA