Płock: Początek robót na skrzyżowaniu Targowej z DK-60

Płock: Początek robót na skrzyżowaniu Targowej z DK-60

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

W piątek 22 marca zacznie się przebudowa skrzyżowania Bielska – Targowa na odcinku drogi krajowej nr 60. Prace potrwają do końca sierpnia. W tym czasie w rejonie ulicy Bielskiej i Targowej będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Powstaną tymczasowe drogi techniczne, po których będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych.

 

Docelowo po przebudowie skrzyżowania ulic Bielskiej z Targową, ul. Bielskiej na odcinku 400 m i ul. Targowej na odcinku 120 m zmianie ulegnie geometria skrzyżowania. W efekcie na ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego do ul. Targowej powstaną dwa pasy ruchu w kierunku do miasta.

 

Zostanie wykonana także nowoczesna sygnalizacja świetlna z pełną akomodacją, która będzie zsynchronizowana z przejazdem kolejowym na ul. Bielskiej tak, aby optymalnie sterowała potokami ruchu samochodów w przypadku zamknięcia rogatek na przejeździe.

 

Dodatkowo powstanie także lewoskręt z ul. Bielskiej w Targową dla kilku pojazdów. Zostaną wykonane nowe nawierzchnie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. W ramach robót przebudowane zostaną oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i teletechniczna.

 

Już zaczęły się prace przygotowawcze,polegające na usunięciu drzew. Korytowanie pasa drogowego pod drogi techniczne jest uzależnione od warunków atmosferycznych i dodatniej temperatury. Projekt czasowej organizacji ruchu, który zacznie obowiązywać od piątku 22 marca przewiduje cztery etapy.

 

Etap I – ul. Bielska strona północno-zachodnia

 

Roboty drogowe będą prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej (DK-60). Ruch pojazdów odbywać się będzie częściowo po istniejącej jezdni oraz po drodze tymczasowej z masy bitumicznej wykonanej w pasie zieleni po stronie południowo-wschodniej. W rejonie skrzyżowania zostaną wykonane poszerzenia na łukach. Szerokość drogi tymczasowej będzie wynosiła 2x3m. Ruch pieszych odbywać się będą po istniejącym chodniku. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wjazd na giełdę będzie możliwy wyłącznie od ul. Targowej.

REKLAMA

 

Etap II – ul. Targowa i ul. Bielska strona południowo-wschodnia


Roboty wykonywane będą po południowo-wschodniej stronie ul. Bielskiej oraz na zachodnim odcinku chodnika ulicy Targowej. Ruch pojazdów odbywać się będzie po wykonanej w I etapie jezdni o szerokości 2x3m. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanym w I etapie chodniku.

 

Etap III – skrzyżowanie ul. Bielskiej z Targową

 

Roboty będą wykonywane na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Targowej. Ulica Targowa na około 3 tygodnie zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Bielskiej do stacji benzynowej Bliska. Zostanie wyznaczony objazd do ul. Targowej ulicami: Bielska – Jachowicza – Otolińska – Targowa. Ruch pojazdów wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanej w I etapie jezdni o szerokości 2x3m. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanym w I etapie chodniku.

 

Etap IV – ul. Targowa

 

Roboty będą wykonywane na niewykonanym odcinku ul. Targowej. Ulica Targowa pozostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Bielskiej do stacji benzynowej Bliska. Będzie obowiązywał wyznaczony objazd do ul. Targowej ulicami: Bielska – Jachowicza – Otolińska – Targowa. Ruch po ul. Bielskiej odbywać się będzie po nowej, wykonanej jezdni. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanych nowych chodnikach.

 

Podczas robót dotyczących wykonania drogi tymczasowej przewiduje się jednostronne zwężenie jezdni ul. Bielskiej wygrodzone tablicami U-21b oraz oznakowanie znakami A-14 „roboty drogowe”, A-12b „zwężenie jezdni”, A-12c „zwężenie jezdni”, B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h”, B-25 „zakaz wyprzedzania”. Na zaporach będą umieszczone światła ostrzegawcze w kolorze żółtym zasilane z niezależnego źródła.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA