Płock: Raport z budowy wiaduktu kolejowego nad DK-60

Płock: Raport z budowy wiaduktu kolejowego nad DK-60

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Budowa wiaduktu nad al. Piłsudskiego w Płocku przebiega zgodnie z planem. W tym tygodniu kończy się pierwszy etap prac, związany z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej i instalacji podziemnych. Od poniedziałku rozpoczną się roboty budowlane i konstrukcyjne.

 

Jak dotąd wykonawca, firma Polwar, przebudował sieć ciepłowniczą – dokonano już odbioru technicznego i przekazano sieć do eksploatacji firmie Fortum. Wybudowano także nowy odcinek magistrali sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługuje ścieki płynące z kierunku od Podolszyc do oczyszczalni ścieków w Maszewie – także w tym zakresie prac dokonano już odbioru technicznego i przekazano magistralę do eksploatacji Wodociągom Płockim.

 

Energetyka prawie gotowa

Główną magistralę wodociągową wykonano w 80 procentach Obecnie trwają prace na odcinku przy ul. Żabiej. Część robót wykonano metodą tradycyjną (otwartego wykopu), a część metodą przecisku. Trwają również prace montażowe zbiornika przepompowni wód deszczowych oraz realizacja rurociągów.

 

Na finiszu jest modernizacja linii energetycznych. Zrealizowano roboty związane z nowymi liniami kablowymi 15 kV wraz z rurociągiem dla światłowodu między stacjami transformatorowymi. Wykonawca zdemontował także niemal w całości stare kable 15 kV. Nową linia kablowa niskiego napięcia dla zasilania przepompowni wód deszczowych jest już gotowa.

 

Zakończyły się także prace z głównymi magistralami sieci teletechnicznych „Multimedia”. Dokonano odbioru technicznego i przekazano sieci do eksploatacji. Pozostałe prace zostaną wykonane w czasie prowadzenia wykopów pod jezdnię.

REKLAMA

 

Pale „wwiercą” po cichu

W zakresie prac budowlanych zakończyła się całości realizacja przesłony przeciwfiltracyjnej. Obecnie trwa prefabrykacja konstrukcji stalowej wiaduktu w wytwórni Mostostal Słupca. Wstępnie montaż rusztu wiaduktu przewidziano na 20 marca. Kilka dni temu firma Polwar przystąpiła do robót ziemnych w rejonie al. Piłsudskiego. Od poniedziałku, w ramach czasowych zamknięć linii kolejowej, instalowane będą główne pale pod wiadukt. Co prawda roboty będą prowadzone w godzinach nocnych (od 3 do 6), jednak zastosowana technologia do minimum ograniczy hałas i uciążliwości dla mieszkańców pobliskich bloków i domów.

 

– Pale będą wwiercane, a nie zabijane z użyciem kafara, więc hałas ograniczymy do minimum. Przez około tydzień w godzinach nocnych na 3 godziny będziemy zmuszeni wstrzymywać ruch kolejowy, aby maszyna do palowania, która będzie pracować w skrajni linii kolejowej, nie uszkodziła trakcji elektrycznej – wyjaśnia Cezary Guzanek, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

Termin realizacji niezagrożony

Przewidywany termin zakończenia prac budowlano-konstrukcyjnych to początek czerwca 2014 roku. Firma Polwar uzgodniła z PKP zamknięcie linii kolejowej na odcinku Płock – Płock Radziwie w dniach 15–30 czerwca. W tym czasie będą trwały intensywne prace montażowe. Na lipiec zaplanowano roboty związane z budową jezdni południowej al. Piłsudskiego. Zgodnie z umową termin realizacji inwestycji, której koszt to ok. 28 mln zł, ustalony jest na 30 września 2014 roku.

 

– Wszystko wskazuje, że termin 30 września będzie dotrzymany – powiedział prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, podczas spotkania na placu budowy.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA