Ile polskich mieszkań kupują zagraniczni inwestorzy?

Ile polskich mieszkań kupują zagraniczni inwestorzy?

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mówiło się o zainteresowaniu polskim rynkiem nieruchomości mieszkaniowych wśród inwestorów zagranicznych, co miało być jednym z powodów wzrostów cen w latach 2006 – 2008. Tymczasem dane statystyczne wskazują na niewielkie zainteresowanie i znikomy udział w rynku. Ile polskich mieszkań i gdzie kupują zagraniczni inwestorzy?

 

W 2011 r. zagraniczni inwestorzy indywidualni zakupili 4 371 lokali mieszkalnych. Skala zainteresowania rynkiem wśród cudzoziemców jest niewielka zważywszy na fakt, że zgodnie z danymi GUS sami deweloperzy oddali do użytku ponad dziesięciokrotnie więcej mieszkań. W pierwszych latach od przystąpienia Polski do UE liczba nabywanych mieszkań rzeczywiście rosła, ale od czterech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

 

Niestety Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie gromadzi danych na temat wartości nieruchomości zakupionych przez cudzoziemców. Można jedynie przypuszczać, że są to lokale drogie, apartamentowe, których zakup dawał podstawy do prognozowania wysokiej stopy zwrotu w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w czasie.


Od 2006 roku największy przyrost zarówno, jeśli chodzi o liczbę transakcji, jak i powierzchnię mieszkań zanotowano we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Można, więc powiedzieć, że cudzoziemcy nie ograniczają się już tylko do standardowo najpopularniejszych - Warszawy i Krakowa. Goście z zagranicy zaczynają w coraz większym stopniu odkrywać także inne rejony Polski.


Oprócz wymienionych miast stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszą się mieszkania w miejscowościach położonych na północy i zachodzie naszego kraju, jak Gdynia, Szczecin czy w mniejszym stopniu Świnoujście. W tym wypadku dużą rolę odgrywa bliskość niemieckiej granicy oraz wybrzeża Bałtyku.

 

REKLAMA

Liczba lokali mieszkalnych nabytych przez zagranicznych inwestorów indywidualnych w latach 2006 -2011


Miasto200620072008200920102011Warszawa610758899772795769Wrocław8884109173163280Kraków250335330391224238Poznań5797175125112112Łódź3151536494101Gdańsk4292828687100


 

Źródło: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podst. danych http://www.mswia.gov.pl

 

Cudzoziemcy decydują się na zakup mieszkania w Polsce z kilku głównych powodów. Najważniejszym z nich jest długoterminowa lokata kapitału na rynku, który wciąż znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju zarówno pod względem ilości jak i jakości zasobu. Wśród nabywców znajdują się również tacy przedstawiciele innych narodowości, którzy z powodów zawodowych lub osobistych decydują się na stałe lub tymczasowe w naszym kraju.

 

Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA