Kto nie dostanie kredytu na mieszkanie

Kto nie dostanie kredytu na mieszkanie

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Co jest najczęściej przyczyną rezygnacji z zakupu zarezerwowanych mieszkań? Czy banki często odmawiają przyznania kredytów mieszkaniowych? Portal nieruchomości dompress.pl prezentuje opinie deweloperów na ten temat.
Marta Ulbrych, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Neocity PolskaZdarzają się sytuacje, w których klient ma problem z uzyskaniem kredytu, jednak są to sporadyczne przypadki na poziomie kilku procent, związane z brakiem zdolności kredytowej. 
Żaneta Bratkowska, reprezentująca Vastbouw PolskaGłówną przyczyną ewentualnych rezygnacji z zakupu mieszkania jest brak pozytywnej decyzji kredytowej banków. Nie zauważamy innych czynników, które miałyby wpływ na rezygnacje, ponieważ klienci starają się o kredyt już po powzięciu ostatecznej decyzji co do wyboru nieruchomości, w której chcieliby zamieszkać. Czynnikiem utrudniającym decyzję o zakupie jest również wymagany wkład własny, a w przypadku chęci skorzystania z programu MdM to ograniczona ilość mieszkań, które spełniają jego wymogi.  
Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J. W. Construction Holding S.A.Klienci niezwykle rzadko rezygnują z podpisanej umowy rezerwacyjnej na mieszkanie. Nie mają ku temu powodów, bowiem korzystając z bezpłatnego doradztwa kredytowego w J.W. Construction wybierają najlepiej dopasowaną do swoich możliwości ofertę kredytu hipotecznego. Doradca kredytowy realizuje wszelkie formalności związane z uzyskaniem ostatecznej decyzji kredytowej, co zapewnia klientowi pozytywne rozpatrzenie wniosku.   
Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w PolnordWiększość rezygnacji z zakupu mieszkania związana jest z sytuacją finansową nabywcy, choć dotyczy to niewielkiej ilości wszystkich, zawieranych umów rezerwacyjnych. Niekiedy zdarzają się przypadki losowe, które w krótkim czasie pogarszają możliwości finansowe klienta. Jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Nasi doradcy zawsze starają się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie alternatywne, jak np. zmiana przedmiotu rezerwacji na mniejszy lokal, czy ustalenie indywidualnego harmonogramu wpłat.  
Mirosław Kujawski, członek zarządu LC CorpOdsetek odstąpień od podpisanych umów jest niski, a przyczynami rezygnacji są najczęściej przypadki losowe, takie jak utrata pracy lub zmiana planów życiowych. Dzięki oferowanej przez nas kompleksowej obsłudze klienta, w tym również obsłudze finansowej, związanej z uzyskaniem kredytu hipotecznego, klient w momencie podpisania umowy deweloperskiej ma na ogół potwierdzoną zdolność, a często dysponuje informacją na temat ostatecznych warunków kredytu.
Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi PolskaKlienci w zasadzie nie rezygnują z zarezerwowanych mieszkań po wpłacie części ceny. Są to przypadki niezwykle rzadkie i najczęściej związane z finansowaniem inwestycji, czy nagłymi zmianami życiowymi nabywcy. Jednak na tym etapie transakcji kłopoty z przyznaniem kredytu to sytuacja naprawdę rzadka. Klienci podejmują decyzje o zakupie już raczej po dokładnej analizie możliwości finansowych z doradcą, będąc świadomymi wymagań odnośnie wkładu własnego. W przypadku problemów z otrzymaniem finansowania staramy się pomóc naszym klientom. 
Ewa Gwiazdowska, dyrektor finansowa w Atlas EstatesZdecydowana większość naszych klientów jest świadoma swoich możliwości finansowych, ponieważ bada swoją zdolność kredytową jeszcze przed przyjściem do biura sprzedaży. W zasadzie więc rezerwację składają tylko te osoby, które wiedzą, że na zakup danego mieszkania mogą sobie pozwolić. Sytuacje, gdy kupujący nie uzyskali kredytu hipotecznego mimo wcześniejszego potwierdzenia ze strony banku, są pojedynczymi, odosobnionymi przypadkami. Zdarza się, że bank wyliczył zdolność kredytową przy założeniu parametrów kredytu oferowanego w ramach czasowej promocji, np. zapewniającej obniżoną marżę. Jeśli klient złoży wniosek o kredyt już po zakończeniu trwania promocji, może otrzymać decyzję negatywną. Inny, częsty powód rezygnacji z zakupu mieszkania jest taki, że klienci decydują się po prostu na inną ofertę.    
REKLAMA
Monika Kudełko, reprezentująca Activ InvestmentRezygnacje z mieszkań zdążają się niezwykle rzadko. Klienci podpisujący umowę kupna mieszkania, decyzje tą mają już dokładnie przemyślaną i jeśli z jakiegoś powodu muszą zrezygnować są to właśnie powody związane z finansowaniem, czyli odmową udzielenia kredytu przez bank. Takie sytuacje zdarzają się jednak sporadycznie.
Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w ECO-ClassicW ciągu ostatnich dwóch lat zauważamy znacznie mniejszą ilość rezygnacji z zarezerwowanych mieszkań. Większość z nich wynika raczej z przyczyn indywidualnych, jak zmiana planów życiowych, czy inwestycyjnych. Wycofanie się z zakupu z powodu odmowy udzielenia kredytu to jedynie 30 proc. rezygnacji. Nasza firma współpracuje z doradcami kredytowymi, co znacznie ułatwia uzyskanie kredytu, ponieważ specjaliści na ogół potrafią znaleźć klientom odpowiednią ofertę. 
Urszula Hofman, reprezentująca Grupę InwestOsoby zainteresowane zakupem mieszkania  mają możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej, która gwarantuje dostępność mieszkania w trakcie trwania procedury kredytowej. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, klient podpisuje umowę deweloperską. Zdarza się, że po zawarciu umowy rezerwacyjnej nie dochodzi do podpisania  umowy deweloperskiej, a następnie przeniesienia własności mieszkania. W głównej mierze  odstąpienie klientów od zawartych umów rezerwacyjnych związane jest z kwestiami kredytowymi, ale zdarzają się też wyjątki, czyli sprawy natury osobistej. 
Katarzyna Pietrzak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Victoria DomNajczęściej przyczyną rezygnacji z zarezerwowanych mieszkań jest brak zdolności kredytowej lub możliwości pokrycia wkładu własnego do kredytu. Przeszkodę stanowi też obowiązek zakupu wraz z mieszkaniem miejsca postojowego w garażu lub na parkingu. Odsetek rezygnacji kształtuje się na poziomie 10-20 proc. 
Jarosław Jankowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa HoldingowaRezygnacja klientów z wcześniej zarezerwowanego mieszkania zawsze jest kwestią indywidualną. Zdarzają się sytuacje, w których klienci, mimo przebrnięcia przez kilka etapów postępowania kredytowego, ostatecznie nie otrzymują wsparcia finansowego wymaganego do zakupu lokalu. Poszukują wówczas alternatywnego źródła pozyskania kapitału, bądź rezygnują z zakupu mieszkania.
Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel ServiceW Wawel Service pośredniczymy w transakcjach pomiędzy naszymi klientami a bankami. Dzięki temu udało nam się zminimalizować wszelkie niepowodzenia do zera. Nasza skuteczność osiąga w tym aspekcie 100 proc. i mamy nadzieję, że podobne wyniki utrzymają się w przyszłym roku.   
Piotr Kijanka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Grupie Deweloperskiej GeoKłopoty z otrzymaniem kredytu występują sporadycznie. Zwykle klienci wcześniej weryfikują swoją zdolność kredytową i znając swoje możliwości podejmują decyzję o zakupie mieszkania. Na ogół od razu poszukują lokum w określonym przedziale cenowym. Nie ma zatem przykrych niespodzianek w postaci odmowy banku, a nawet jeśli wystąpią problemy, to zwykle mają charakter przejściowy i przeważnie wymagają uzupełnienia dokumentacji.
Marta Jagłowska, marketing manager w firmie MarvipolNajczęstszym powodem, dla którego klienci są zmuszeni zrezygnować z zakupu mieszkania jest brak możliwości otrzymania kredytu. Najczęściej za sprawą trudnej sytuacji finansowej, którą bank uznaje za mało stabilną, żeby przyznać finansowanie. Drugą często występującą przyczyną zmiany decyzji są tzw. transakcje powiązane. Dotyczy to sytuacji, kiedy klient uzależnia kupno nowego mieszkania od sprzedaży posiadanego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA