Postępują prace przy przebudowie DK18 na autostradę A18 GDDKiA

Postępują prace przy przebudowie DK18 na autostradę A18

FILM
Orzech
Orzech
REKLAMA

Trwają prace przy przebudowie drogi krajowej nr 18 na autostradę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaprezentowała właśnie najnowszy film z realizacji odcinka w województwie lubuskim do granicy z Niemcami w Olszynie i do granicy z województwem dolnośląskim i dalej do miejscowości Golnice.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego (istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna - Golnice o długości 70 km) do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymianę zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowanie nośności drogi do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

W związku z powyższym założono rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej jezdni południowej, jej poszerzenie i odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu cementowego przy wykorzystaniu materiału uzyskanego z rozbiórki (do warstwy podbudowy betonowej).

Ponadto przewiduje się wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt.

REKLAMA
GDDKiA
GDDKiA

W artykule wykorzystano materiały GDDKiA.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA