Jest siedmiu chętnych na przebudowę kolejnych 16 kilometrów autostrady A18 z Berlinaźródło: GDDKiA

Jest siedmiu chętnych na przebudowę kolejnych 16 kilometrów autostrady A18 z Berlina

Orzech
Orzech
REKLAMA
Newralgiczny fragment trasy łączącej Berlin z Wrocławiem zyska wkrótce nową jezdnię i wreszcie zostanie dostosowany do parametrów autostrady.
Znamy już wszystkich wykonawców zainteresowanych przebudową i dostosowaniem ponad 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Wpłynęło 7 ofert.
Ofertę z najniższą ceną 175 mln 145 tys. zł złożyła firma Budimex S.A. Budżet zamawiającego dla tego zadania wynosi 239 mln 584 tys. zł.

Pozostali uczestnicy tego przetargu złożyli następujące oferty: 

  • 175 mln 563 tys. zł, PORR S.A.
  • 188 mln 550 tys. zł, Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), Strabag Sp. z o.o. (partner), SAT Sp. z o.o. (partner)
  • 194 mln 899 tys. zł, Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner)
  • 195 mln 637 tys. zł, Max Bogl Polska Sp. z o.o. (lider), Max Bogl Stiftung & Co. KG (partner)
  • 209 mln 473 tys. zł, Berger Bau Polska Sp. z o.o. (lider), Berger Bau SE (partner)
  • 279 mln 601 tys. zł, Copasa Polska Sp. z o.o. (lider), S.A. de Obras y Servicios Copasa (partner)
Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy wyłącznym zastosowaniu kryterium ceny (100%).
Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule "Buduj".
Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.
Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi trzeci etap budowy autostrady A18.
REKLAMA
GDDKiA

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – otwarcie ofert
granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice - trwa procedura przetargowa.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA