Powstające w Poznaniu mosty Berdychowskie mają już fundamenty PIM

Powstające w Poznaniu mosty Berdychowskie mają już fundamenty

ZDJĘCIA+FILM+WIZUALIZACJE
REKLAMA

Postępuje budowa pieszo-rowerowej przeprawy łączącej Berdychowo, Ostrów Tumski i Chwaliszewo. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się prace fundamentowe. Zapadła również decyzja o docelowej separacji ruchu.

– Od prawie dziesięciu lat przywracamy Poznaniowi i jego mieszkańcom tereny nadwarciańskie. Wcześniej były one zapomniane i nieliczni przychodzili nad rzekę. Dziś po obu jej stronach mamy Wartostradę, odnowiono również brzegi rzeki i w okresie wiosenno-letnim tłumy poznaniaków spędzają tu wolny czas – zaznacza Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

– Mosty, które mają już fundamenty, będą uzupełnieniem istniejącej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Połączą Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i dalej z terenami po wschodniej stronie Warty, w tym szczególnie tymi wokół Malty.

– W ostatnim czasie wykonawca koncentrował się na robotach ziemnych oraz budowie fundamentów podpór obiektów. Odpowiednie posadowienie przeprawy jest kluczowe, najgłębsza sekcja ściany szczelinowej liczy 25 metrów długości. Roboty były realizowane głębiarkami o ciężarze ok. 120 ton. Prace fundamentowe już za nami, co oznacza, że wkrótce na plac budowy będą transportowane elementy konstrukcji obu mostów – zapowiada Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Betonowanie ścian szczelinowych, które są elementem fundamentów podpór mostów, w ostatnich tygodniach odbywało się we wszystkich trzech docelowych lokalizacjach, czyli na Ostrowie Tumskim, Berdychowie i Chwaliszewie. Wśród prac ziemnych można wymienić także zbrojenie ławy fundamentowej. Obecnie wykonawca przygotowuje się do prac żelbetowych. Ze względu na zakończenie robót fundamentowych, z zaplecza placu budowy znikną głębiarki, a stopniowo transportowane będzie zbrojenie i elementy konstrukcyjne nowych mostów dla pieszych i rowerzystów.

Komentarz do inwestycji Mosty Berdychowskie
Orzech
+2
0
Zaloguj aby dodać komentarz

Oddzielony ruch pieszy i rowerowy

Wiadomo już, jak będzie wyglądał ruch na obu mostach. W związku z wnioskami o wydzielenie ruchu rowerowego, jednostki miejskie podjęły decyzję o wprowadzeniu separacji z uwagi m.in. na Program Rowerowy Miasta Poznania i prognozowane intensywne wykorzystywanie przepraw w codziennych podróżach. Uzgodnione rozwiązanie przewiduje podział przestrzeni na część pieszą i rowerową, by cykliści sprawnie przejeżdżali na drugą stronę Warty, a piesi mogli swobodnie spacerować. Na obu mostach będą ławki, na których będzie można odpocząć. Mosty nie utracą więc bulwarowego charakteru wykreowanego przez zwycięzców konkursu architektonicznego. Planowana separacja ruchu rowerowego pozwoli pogodzić interesy wszystkich przyszłych użytkowników.

REKLAMA

Budowane mosty pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem będą uzupełnieniem infrastruktury pieszo-rowerowej po obu stronach Warty. Ułatwi ona komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej i Malty z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Dodatkowym zakładanym efektem inwestycji jest aktywizacja terenu południowego cypla Ostrowa Tumskiego. Zostanie on zagospodarowany zielenią i małą architekturą, taką jak ławki.

Nowa atrakcja nad Wartą i Cybiną

Przeprawa składać się będzie z dwóch mostów nad Wartą oraz Kanałem Ulgi. Po stronie wschodniej podpory budowane są mniej więcej na wysokości ul. Berdychowo, kolejne na Zagórzu (tj. południowej części Ostrowa Tumskiego), a po stronie zachodniej – w rejonie tzw. kontenerów i parku w Starym Korycie Warty. Most nad Wartą będzie liczył 165 metrów długości, natomiast drugi, nad Cybiną, 117 metrów. Obie części są analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, będą tworzyły jednolitą całość.

Realizacja zadania jeszcze bardziej uatrakcyjni tereny nadrzeczne, które już teraz są miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców dzięki Wartostradzie. Mosty zostaną połączone z istniejącą infrastrukturą pieszo-rowerową. Zadanie obejmuje więc nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów. W rejonie inwestycji zmieni się również istniejący odcinek Wartostrady tak, by całość była spójna komunikacyjnie. W trakcie realizacji jest także przebudowa skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, które znajduje się przy Politechnice Poznańskiej.

Wprowadzone zostaną rozwiązania przyjazne wszystkim użytkownikom, w tym z niepełnosprawnością oraz osobom starszym – m.in. na schodach i pochylni przewidziano balustrady i poręcze spełniające określone wymagania oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych. W rejonie Berdychowa zaprojektowano pochylnię łączącą dolną Wartostradę z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzonym wzdłuż ul. prof. Jacka Rychlewskiego.

Komentarz do inwestycji Mosty Berdychowskie
Jan Augustynowski
Byłem w Poznaniu 2 tygodnie temu, że ja to przeoczyłem wstyd.
0
Zaloguj aby dodać komentarz

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA