Poznaliśmy wykonawcę remontu zabytkowego ratusza na Brochowiefot. investphoto.pl

Poznaliśmy wykonawcę remontu zabytkowego ratusza na Brochowie

REKLAMA
Zarząd Inwestycji Miejskich rozstrzygnął 3 października przetarg na przebudowę, rozbudowę i remont budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu, wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy.
Inwestor planował przeznaczyć na to zadanie 4,9 mln zł brutto. Trzy firmy złożyły oferty. Najwyższa z nich wyniosła niemal 5,4 mln zł, a najkorzystniejsza – dokładnie 5 101 140 zł. Mimo przekroczenia planowanej kwoty o ponad 200 tys. zł, ZIM wybrał wrocławską firmę MLW Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
To była druga próba znalezienia wykonawcy remontu zabytkowego ratusza na Brochowie. Pierwszy przetarg został unieważniony 7 września, z powodu zaproponowania zbyt wysokich cen.
fot. investphoto.pl

Nowe życie ratusza z początku XX wieku

REKLAMA
Projekt przebudowy uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Powstaną w nim Dzienne Domy Pomocy, w których dostępnych będzie 60 miejsc.
Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Na pierwsze z nich, "przebudowa, rozbudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie", wykonawca będzie miał 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na kolejne, czyli pielęgnacje zieleni, rok od dnia następnego po zrealizowaniu pierwszego zadania.
Docelowo w tym miejscu planowane jest powstanie centrum aktywności społecznej.
fot. investphoto.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA