Rządowa strategia rozwoju lotnictwa cywilnego przyjęta przez Radę MinistrówMinisterstwo Infrastruktury

Rządowa strategia rozwoju lotnictwa cywilnego przyjęta przez Radę Ministrów

Orzech
Orzech
REKLAMA

21 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” wraz z uchwałą uchylającą uchwałę dotyczącą „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”. Oba dokumenty zostały przedłożone przez Ministra Infrastruktury.

– Głównym celem przyjętej Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 r. jest osiągnięcie maksymalnego potencjału polskiego sektora lotniczego, który w najbliższej przyszłości może stać się kluczowym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dążymy do utworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu lotniczego, który zapewni rozwój turystyki, wzmacniając jednocześnie konkurencyjność polskiego biznesu na arenie międzynarodowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.) określa główne cele, kierunki oraz sposoby kreowania i realizacji polityki rządu związanej z lotnictwem cywilnym. Przyjęcie tego dokumentu jest nie tylko ważne na szczeblu krajowym, ale jest również wymagane przez Unię Europejską, jako niezbędnego sektorowego dokumentu strategicznego w obszarze transportu.

REKLAMA

W dokumencie wyznaczone zostały kierunki interwencji dotyczące m.in. rozwoju sieci lotnisk i rynku lotniczego, inwestycji w porty lotnicze, funkcjonowania przestrzeni powietrznej, a także wsparcia badań, edukacji i rozwoju w obszarze lotnictwa cywilnego. Ponadto nowa strategia stwarza warunki dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym, ochrony środowiska w transporcie lotniczym oraz wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie międzynarodowej.

Jednocześnie uchylony został Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, który pełnił funkcję dokumentu bazowego do opracowania programów operacyjnych dla projektów inwestycyjnych w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA