Nowa siedziba mysłowickiej biblioteki pedagogicznej

Nowa siedziba mysłowickiej biblioteki pedagogicznej

śląskie
graviteo
REKLAMA

21 listopada wznowiła działalność mysłowicka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. Obecną siedzibą biblioteki jest budynek główny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Powstańców 19.

Biblioteka jest jedną z 17 filii katowickiej biblioteki pedagogicznej, dla której organem prowadzącym jest województwo śląskie. Na terenie Mysłowic działa od 1956 roku. Do 1997 roku jej siedzibą był lokal przy Placu Wolności, zaś przez ostatnie 14 lat wynajmowała pomieszczenia w Kosztowach przy ul. Kubicy 5.


Biblioteka
służy w szczególności nauczycielom i studentom przygotowującym się do zawodu nauczycielskiego, ale również pracownikom opieki społecznej, policji, służby penitencjarnej oraz wszystkim osobom kształcącym się i doskonalącym zawodowo. Ma charakter naukowy, gromadzi i udostępnia zbiory zwarte i ciągłe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk pokrewnych.


Obecnie księgozbiór filii liczy 34 tysiące woluminów. Do dyspozycji czytelników jest tez bogaty zbiór czasopism fachowych udostępnianych na miejscu w czytelni oraz programy nauczania, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych i dokumenty audiowizualne.


Ważnym elementem funkcjonowania biblioteki jest jej działalność instrukcyjno-metodyczna. Filia jest organizatorem zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów wszystkich typów szkół, warsztatów dydaktycznych dla nauczycieli oraz konsultacji dla bibliotekarzy szkolnych. Współpracuje z wieloma mysłowickimi placówkami kulturalno - oświatowymi. Na uwagę zasługuje długoletnia i bardzo owocna współpraca z Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Kardynała Augusta, której studenci chętnie korzystają z zasobów filii.

REKLAMA


Warsztat informacyjny biblioteki tworzą zarówno tradycyjne katalogi kartkowe jak i komputerowa baza danych dostępna również dla użytkowników Internetu. Ważnym źródłem informacji o działalności biblioteki jest jej strona internetowa: www.myslowice.pbw.katowice.pl oraz ukazujący się kwartalnie bezpłatnie ,,informator PBW w Katowicach, Filii w Mysłowicach", w którym zainteresowani czytelnicy znajdą nie tylko informacje dotyczące bieżącej działalności filii, ale również tematyczne zestawienia bibliograficzne czy wykazy nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę.


Nauczyciele - bibliotekarze zatrudnieni w filii zapraszają wszystkich mieszkających czy studiujących na terenie Mysłowic do korzystania z zasobów i usług biblioteki codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w dwie soboty w miesiącu (wykaz dostępny jest na stronie internetowej filii) w godzinach od 9.00 do 14.00.


źródło: UM Mysłowice

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA