Pieniądze dla subregionów

Pieniądze dla subregionów

śląskie
graviteo
REKLAMA
1,1 mld euro to pula pieniędzy, która zostanie przeznaczona na realizację projektów subregionalnych w województwie śląskim.
Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/RIT), bo o nich mowa, to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków unijnych. Mechanizm ich funkcjonowania zakłada partnerstwa miast i gmin oraz władz regionu. Ustalają one wspólne cele i wskazują inwestycje niezbędne dla ich realizacji. Środki pochodzą z RPO WŚL 2014-2020, a formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne i wspólną realizację projektów.


Porozumienie w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami południowym, zachodnim oraz północnym podpisane zostało w budowanym za unijne pieniądze budynku Akademii Sztuk Pięknych. Włącza zatem lokalne samorządy w proces zarządzania unijnym Programem Regionalnym. Ze strony Województwa Śląskiego podpisali je - marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Gabriela Lenartowicz. Drugą stronę porozumienia stanowią liderzy trzech subregionów.


,,Mam nadzieję, że ta współpraca, którą dziś formalnie rozpoczynamy, po raz kolejny przyniesie dobre owoce w naszym, niezwykle różnorodnym regionie, a każda złotówka zainwestowana dzięki funduszom europejskim przyniesie nie tylko zysk w sensie ekonomicznym, ale przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, na czym nam najbardziej zależy" - podkreślał marszałek Wojciech Saługa.

REKLAMA


Każde z trzech subregionów objętych porozumieniem ma otrzymać średnio ok. 105 mln euro. Do podpisania pozostało jeszcze porozumienie z ostatnim z subregionów - centralnym w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do niego ma trafić największa kwota - ponad 793 mln euro.


Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne stanowić będą blisko 32 procent środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To największa pula pieniędzy przeznaczona na ZIT/RIT w całym kraju. Za te pieniądze samorządy lokalne będą realizowały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują m.in. inwestycje z zakresu rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej czy wsparcie przedsiębiorców i pobudzenie rynku pracy.


Województwo Śląskie dysponuje w ramach RPO WŚL 2014-2020 kwotą 3,5 mld euro. W podziale tych środków uczestniczy kilka instytucji w regionie. Poza Zarządem Województwa i partnerstwami ZIT/RIT, powierzone zadania będą realizowały dwie instytucje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otrzyma 352,7 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty z obszaru badań, rozwoju i innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy na wsparcie rynku pracy i wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionalnych kadr otrzyma 375,5 mln euro.

Źródło: UMWŚ

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA