Stary most w Bolesławcu w ciągu DK94 zostanie zastąpiony dwoma nowymi przeprawami Fot. Michał Soroko / GDDKiA

Stary most w Bolesławcu w ciągu DK94 zostanie zastąpiony dwoma nowymi przeprawami

REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Bolesławiec. Najkorzystniejszą ofertę, o wartości ok. 41 mln zł, złożyła firma Himmel i Papesch Opole.

Wykonawca na realizację zadania, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ma 32 miesiące od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że zakończenie prac planowane jest w IV kw. 2026 r.

Dwa mosty

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie zbudowany zostanie drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. W ramach inwestycji powstanie także odcinek dwujezdniowej DK94.  

Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa. To rozwiązanie zapewni dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.  Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.   

Fot. Michał Soroko / GDDKiA
REKLAMA

Przebudowa układu komunikacyjnego

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 600 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane będzie także dwa skrzyżowania DK94, z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz z drogą gminną (nr 104068D). 

Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.   

Fot. Michał Soroko / GDDKiA

Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa. 

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA