Termin składania ofert na budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia zostaje wydłużonyport.gdynia.pl

Termin składania ofert na budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia zostaje wydłużony

Orzech
Orzech
REKLAMA

Termin składania ofert na budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia zostaje wydłużony do dnia 30 września 2024 roku do godz. 12, a otwarcie ofert nastąpi o godz. 14. Powodem przedłużenia terminu jest potrzeba przeznaczenia kolejnych tygodni przez podmioty zaproszone do postępowania na konsultacje niezbędne do prawidłowego przygotowania ofert.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie uniwersalny terminal kontenerowy (przy czym dopuszcza się także inne, poboczne funkcje wytworzonej infrastruktury). Zgodnie z przyjętym planem, pierwsze statki powinny zacumować przy nowych nabrzeżach w 2029 roku. Jest to jedna z największych polskich inwestycji z zakresu gospodarki morskiej. Jej niezbędną składową jest budowa nowych falochronów (niedawno wybrano wykonawcę tej inwestycji). Sukcesowi projektu oraz całego Portu Gdynia posłużą także inwestycje komplementarne, tzn. budowa Drogi Czerwonej oraz linii kolejowej nr 201, zapewniające poprawę dostępności drogowej i kolejowej do gdyńskiego portu. Opracowywana jest także dokumentacja projektowa estakady drogowej do Portu Zewnętrznego, dla której przewiduje się pozyskanie pozwolenia na budowę na początku 2026 roku. Natomiast na etapie koncepcyjnym są prace związane z budową parkingu centralnego w Dolinie Logistycznej, stanowiącej zaplecze portu.

Dynamiczne zmiany sytuacji gospodarczej powodują obiektywne trudności z finalizacją przygotowania ofert przez uczestników postepowania. Wśród najistotniejszych czynników zaburzających stabilność łańcuchów logistycznych wymienić można sytuację geopolityczną, w tym kryzys na Morzu Czerwonym, a także utrzymujące się konsekwencje pandemii.

REKLAMA

Przedłużenie postępowania pozwoli kontynuować je w obecnej formule, której pozytywnej oceny udzielił Europejski Bank Inwestycyjny. Obecne wydłużenie terminu w żaden sposób nie zagraża realizacji inwestycji zgodnie z Programem Rozwoju Polskich Portów Morskich do 2030 r.

Źródło: Port Gdynia

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA