W Krakowie może powstać nowy park. Auchan zamierza sprzedać działki przy Galerii Bronowicefot. Damian Daraż

W Krakowie może powstać nowy park. Auchan zamierza sprzedać działki przy Galerii Bronowice

REKLAMA

Tereny przy Galerii Bronowice w Krakowie mogą zostać wkrótce wystawione na sprzedaż. Ich właściciel, spółka Auchan zamierza siedem z nich odsprzedać miastu Kraków. Na tych terenach może powstać np. zielony teren użyteczności publicznej w postaci parku.

Nieruchomości niezabudowane wokół tej jednej z największych galerii handlowych w stolicy Małopolski, która zlokalizowana jest przy ulicy Stawowej, nieopodal Ronda Ofiar Katynia, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod zieleń. Ich właściciel, Auchan zaproponował miastu, żeby odkupiło od tej spółki siedem działek. Na tym terenie w przyszłości mógłby powstać teren urządzonej zieleni w postaci przykładowo nowego parku.

fot. Damian Daraż
fot. Damian Daraż

Żeby miasto Kraków mogło odkupić działki od prywatnego właściciela, jakim jest Auchan musiałoby uzasadnić ich zakup oraz określić konkretny cel, na jaki zostałyby przeznaczone. Miasto musi również zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na zakup wspomnianych nieruchomości niezabudowanych.

REKLAMA

Dopiero po spełnieniu tych i innych wymaganych warunków, krakowski magistrat mógłby przystąpić do zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących tego, jak ma zostać zagospodarowany ten teren. Zorganizowaniem takich spotkań konsultacyjnych miałaby zająć się należąca do miasta spółka - Zarząd Zieleni Miejskiej.

Następnymi krokami byłoby wykonanie koncepcji, a następnie gotowego projektu oraz realizacja całego przedsięwzięcia.

fot. Damian Daraż

Powstanie nowego, zielonego, miejskiego, ogólnodostępnego terenu (np. parku), w tej części Krakowa, w okolicy Galerii Bronowice na pewno spotkałoby się z dużą aprobatą mieszkańców Krakowa. Brakuje tam bowiem ogólnodostępnych terenów zielonych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA