W Krakowie powstaną dwa nowe parki miejskiePixabay

W Krakowie powstaną dwa nowe parki miejskie

Orzech
Orzech
REKLAMA

Już wkrótce zostaną poddane pod dyskusję projekty dwóch planów, które dotyczą obszaru Kliny i przewidują utworzenie tam dwóch parków miejskich. Pierwszy z nich, „Park miejski Kliny południe”, znajduje się w obrębie dzielnicy X Swoszowice, natomiast obszar „Park miejski na Klinach” mieści się w dzielnicy VIII Dębniki.

Z projektami tych planów można będzie zapoznać się od 11 grudnia 2023 do 11 stycznia 2024 roku w Biuletynie Informacji Publicznej lub bezpośrednio w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Do obu projektów mieszkańcy mogą składać uwagi do 25 stycznia 2024 roku, przesyłając je na odpowiednim formularzu poprzez ePUAP lub na adres mailowy: uwagi-bp@um.krakow.pl.

W przypadku korzystania z poczty tradycyjnej dokument z uwagami trzeba przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków. Można także dostarczyć wydruk na dziennik podawczy do wybranego Punktu Obsługi Mieszkańca UMK.

Wnioski można przekazać także podczas dyskusji, które odbędą się dla obu planów 12 grudnia o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, przy placu Wszystkich Świętych 3-4.

Dyskusja będzie możliwa także w formie online. Link będzie dostępny na stronie: ZAPROSZENIA – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK.

REKLAMA

Uwagi do planów zostaną rozpatrzone przez prezydenta w ciągu 21 dni od upływu terminu ich składania.

Więcej o tych planach:

Park miejski Kliny południe

Park miejski na Klinach.

Źródło: UM Kraków

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA