W przyszłym roku pojedziemy wyremontowaną linią kolejową z Wrocławia do Jelcza-Laskowicźródło: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

W przyszłym roku pojedziemy wyremontowaną linią kolejową z Wrocławia do Jelcza-Laskowic

REKLAMA
W połowie przyszłego roku powinna zostać oddana do użytku wyremontowany odcinek linii kolejowej numer 292, łączącej Wrocław z Jelczem-Laskowice. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły kilka tygodni temu prace na pierwszym odcinku remontowanej trasy. 
Chodzi o odcinek od Jelcza-Laskowic do granic Wrocławia. Mogą tam już jeździć składy towarowe. Teraz trwają zaawansowane prace na fragmencie w granicach miasta. Już w przyszłym roku, w czerwcu mamy według zapewnień PKP pojechać pociągami już na całej trasie. Podróż z Jelcza-Laskowic do stacji Wrocław Sołtysowice ma trwać maksymalnie 30 minut.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Modernizacja fragmentu linii kolejowej nr 292 obejmuje m.in. wymianę na odcinku Jelcz-Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice nawierzchni, urządzeń telekomunikacyjnych oraz elementów sieci trakcyjnej, przystosowanie peronów do obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania się i budowę nowej mijanki, posiadającej dwa tory główne i dwie krawędzie peronowe. Inwestycja pozwoli pociągom pasażerskim jeździć z prędkością minimum 100 km/h, a maksymalnie 120 km/h.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
W ramach inwestycji powstaje 5 nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe, Chrząstawa Mała. Łącznie na remontowanym odcinku znajdzie się 11 stacji i przystanków.
W sierpniu PKP PLK przywróciły ruch pociągów towarowych od stacji Wrocław Swojczyce do stacji Jelcz Miłoszyce. Wykonawca przygotował nowy tor. 
– Zamontowane zostały urządzenia sterowania pozwalające na bezpieczne kursowanie składów towarowych. Na jednotorowej trasie dla zapewnienia możliwości przejazdu większej liczby pociągów (zwiększenia przepustowości) w Dobrzykowicach Wrocławskich wybudowano mijankę. Ułożony jest nowy dodatkowy tor i zamontowane rozjazdy. Wzdłuż linii wykonywane jest odwodnienie, m.in. odnawiane i udrożniane  są przepusty, co zapewni dobry stan toru i sprawne podróże. Przebudowane zostały dwa mosty w rejonie Jelcza Miłoszyc – wylicza Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Całe przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W projekcie uczestniczy także gmina Wrocław oraz gmina Czernica i gmina Jelcz-Laskowice, które wykonują infrastrukturę, parkingi oraz budują dojścia do przystanków kolejowych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i znaczenia transportu kolejowego w sieci komunikacyjnych powiązań we Wrocławskich Obszarze Funkcjonalnym poprzez poprawę jakości infrastruktury kolejowej, w tym dostosowanie jej do potrzeb podróżnych. 
REKLAMA
W ramach rewitalizacji linii założono nie tylko skrócenie czasu przejazdu, czy zwiększenie komfortu podróżowania, ale także budowę nowych przystanków osobowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - parkingi, drogi, ciągi piesze. Przełoży się to na zwiększenie dostępności przestrzennej kolei, integrację transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu, przejęcia części ruchu pasażerskiego z transportu drogowego. W ramach inwestycji przewidziano także dostosowanie wszystkich obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co umożliwi im równy, niedyskryminujący dostęp do infrastruktury kolejowej.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Projekt dotyczy rewitalizacji linii kolejowej nr 292 Jelcz-Miłoszyce - Wrocław Osobowice na odcinku Jelcz-Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie kilometrowym linii 0,403 do 21,447. Długość odcinka objętego modernizacją wynosi 21,044 km. Projekt realizowany będzie w województwie dolnośląskim, na obszarze WrOF, w gminach Wrocław, Jelcz-Laskowice i Czernica. Zakres prac budowlanych dotyczy budowy nowych przystanków kolejowych oraz modernizacji istniejących, przebudowę i modernizację układów torowych, urządzeń sterowania ruchem, obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i łączności, przejazdów kolejowych oraz budowy parkingów, dróg, ciągów pieszych, wiat i oświetlenia przy docelowych przystankach kolejowych.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
W zakresie inwestycji Gminy Wrocław znajduje się: 
- budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do planowanego parkingu w rejonie nowego przystanku Wrocław Wojnów-Wschód, 
- zagospodarowanie działki bezpośrednio przy peronie przystanku kolejowego Wrocław Wojnów obejmujące m.in.: budowę parkingu, ustawienie zadaszonych wiat rowerowych, zagospodarowanie zieleni i doświetlenie terenu oraz budowa ciągu pieszego od peronu do ciągu pieszego w ul. Przy Torze,
- ustawienie wiaty rowerowej oraz budowa chodnika (jako uzupełnienie istniejącego ciągu pieszego) przy ul. Zagrodniczej w rejonie nowego przystanku kolejowego Wrocław Strachocin.
Całkowita wartość projektu wynosi 72,2 mln zł (w tym dofinansowanie unijne w wysokości 49,6 mln zł). Całkowita wartość projektu dla Wrocławia to : 1,67 mln zł (w tym dofinansowanie unijne w kwocie 1,4 mln zł). Wkład własny miasta Wrocławia to 276,3 tys. zł.

Komentarze (3)

Napisz komentarz
Andrzej(gość)
Koniec 2020 i dalej cisza na linii... a miało być pod koniec 2019... Podobno Niemcy nam zazdroszczą dobrobytu to zapewne szybkości remontów również....3 lata robią 30 km...
Pasażer(gość)
Łatwo było zaykać i brać premię za oszczędności.Trudniej odtworzyć
Piotr(gość)
Rekord świata czasu remontu 40-km jednotorowej linii kolejowej (3 lata?). Gdyby w tym tempie starożytni Rzyniamianie budowali drogi, to teraz zbliżaliby się zapewne do Mediolanu. Dramatyczmy przykład niekompetencji i lekceważenia potrzeb mieszkańców
REKLAMA