Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 szansą na wzmocnienie potencjału regionu?

Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 szansą na wzmocnienie potencjału regionu?

warmińsko-mazurskie
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Od dawna Mazury są perełką na mapie Polski. Niezwykłe walory przyrodnicze i możliwości rekreacji zawsze zachęcały do odpoczynku w mazurskich miejscowościach. Ale region też słynie z aktywnych samorządowców, którzy łącząc siły stworzyli strategię, która znacząco może wzmocnić potencjał tego regionu.Nie od dzisiaj wiemy, że współpracując możemy osiągnąć cele, które w pojedynkę są niemożliwe do zrealizowania. Znakomicie rozumieją to warmińsko-mazurscy samorządowcy, łącząc siły stworzyli Strategię Wielkich Jezior Mazurskich 2020, która ma ułatwić przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o różnorodne możliwości wsparcia zewnętrznego oraz zasoby własne.
Główny cel strategii jest określony następująco: wzrost konkurencyjności obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie atrakcyjności turystycznej, warunków dla prowadzenia biznesu oraz wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i warunków życia. 
W praktyce oznacza to skupienie się przede wszystkim na wzroście konkurencyjności obszaru Wielkich Jezior Mazurskich poprzez realizację czterech celów strategicznych. Odnoszą się one do następujących zagadnień: kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, konkurencyjności gospodarki, dostępności komunikacyjnej i środowiska przyrodniczego. 
Oznacza to inwestycje w stworzenie infrastruktury popularyzującej naukę, rozwój sieci komunikacyjnych czy stworzenie Mazurskiego Centrum Nauk o Środowisku w Rezerwacie Łuknajno, funkcjonującego w ramach istniejącej stacji badawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Naukowo-Edukacyjnego „AquaMazury” w Giżycku. 
Proces wyznaczania inteligentnych specjalizacji postępuje obecnie w całej Unii Europejskiej w związku z planowanym skupieniem na nich znacznych środków w kolejnej perspektywie finansowej (2014-2020). Wyznaczono trzy obszary tematyczne, które powinny stać się kołem zamachowym gospodarki regionu. Są to: ekonomia wody, produkcja żywności wysokiej jakości czy rozwój branży drewna i meblarstwa, która bazuje na jednych z największych w kraju zasobach leśnych oraz tradycjach związanych z tą gałęzią gospodarki.
REKLAMA
Pozyskane fundusze z budżetu Unii Europejskiej na realizację Strategii 2020 w przyszłości mogą sprawić, że obszar Wielkich Jezior Mazurskich nie tylko wciąż zachwycał będzie nas swoimi walorami naturalnymi, ale również co raz bardziej efektywnie przyciągał inwestorów za sprawą programu konkurencyjnej gospodarki. 
Pomimo dość wczesnego stadium rozwoju projektu, Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 może mieć ogromny wpływ na rynek nieruchomości w tamtych rejonach. Dlatego też coraz więcej firm zaczyna angażować się w inwestowanie w grunty na tym terenie. Jedną z nich są Polskie Krajobrazy S.A.
Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się bogactwem terenów o dużym potencjale inwestycyjnym. Niskie ceny nieruchomości gruntowych są czynnikiem przemawiającym za zakupem gruntów pod inwestycję. Dodatkowymi argumentami są oczywiście piękne krajobrazy i niska urbanizacja – twierdzi Przemysław Mazek z firmy Polskie Krajobrazy S.A.
Ekspert dodaje też, że największy potencjał posiadają tereny na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich z dobrym dojazdem do Warszawy. – Dobra infrastruktura drogowa jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze gruntów. Taką ofertę mamy pobliżu znanych miejscowości jak np. Szczytno, Mrągowo, Olsztyn, położonych bezpośrednio nad malowniczymi jeziorami. Tam ceny są na razie niskie, lecz w niedługim czasie możemy się spodziewać wzrostu – podkreśla Przemysław Mazek z firmy Polskie Krajobrazy S.A.
Głównym celem Strategii 2020 jest wzrost konkurencyjności obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie atrakcyjności turystycznej, warunków dla prowadzenia biznesu oraz wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i warunków życia. Dzięki współpracy samorządów jest to plan zdecydowanie do zrealizowania, budzący ogromne oczekiwania. Jak w praktyce wpłynie na rozwój regionu Wielkich Jezior Mazurskich? O tym przekonamy się już niedługo.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA