Warmia i Mazury chce przyciągnąć nowych inwestorów

Warmia i Mazury chce przyciągnąć nowych inwestorów

warmińsko-mazurrskie
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Trwa kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu „Warmia i Mazury Pro-Invest 2015”, którego celem jest wzmocnienie wizerunku regionu jako przyjaznego inwestycjom oraz prezentacja atutów gospodarczych województwa. Elementem promocji ukazującej atrakcyjność gospodarczą regionu była dwudniowa wizyta przedstawicieli mediów ogólnopolskich.

 

Kampania ma wskazać możliwości rozwoju współpracy polskich firm z regionalnymi przedsiębiorcami skupionymi wokół wybranych specjalizacji: ekonomii wody, meblarstwa i przemysłu drzewnego oraz żywności wysokiej jakości. Województwo podkreśla też potencjał zasobów ludzkich czy możliwości rozwoju firm BPO, czyli outsourcingu procesów biznesowych.

 

Jesteśmy otwarci na Skandynawię

Podczas wizyty w regionie dziennikarze wzięli udział w konferencji „Otwarci na Skandynawię”, będącej częścią misji przyjazdowej przedsiębiorców ze Szwecji i Finlandii. Uczestniczą w niej przedstawiciele 24 firm, zainteresowani współpracą z polskimi przedsiębiorcami lub inwestowaniem na Warmii i Mazurach. – Warmińsko-mazurskie to dobry przykład inwestycji krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w naszych najmocniejszych branżach, bliskich także krajom skandynawskim: w sektorze drzewno-meblarskim, turystyce, produkcji jachtów oraz żywności wysokiej jakości. Rolą samorządu jest ułatwienie kontaktów między biznesem krajów nordyckich a warmińsko-mazurskim, dlatego tak bardzo nam zależy na promocji gospodarczej regionu – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – powiedział podczas konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin.

 

Inwestycję przedsiębiorcy ze Skandynawii, którą dziennikarze mieli okazję zobaczyć, było pole golfowe – doskonały przykład, że w regionie znajdują się warunki sprzyjające lokalizacji biznesu a województwo jest miejscem atrakcyjnym nie tylko dla krajowych, ale dla zagranicznych inwestorów. Dodatkowo inwestycja ma charakter pro-natura, co pozwoliło na zachowanie naturalnego stanu terenu.

 

Inwestycje pro-natura

Inwestycje w zgodzie z naturą są domeną regionu. Jedną z nich – budowę centrum sportowo-rekreacyjnego, znajdującym się nad jednym z kilkunastu jezior położonych w granicach miasta – zaprezentował prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Miasto stworzyło niezbędną infrastrukturę dla lokalizacji biznesu o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dzięki prowadzeniu dialogu miejsce to odpowiada na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i inwestorów, którzy coraz częściej decydują się zainwestować właśnie tutaj – powiedział prezydent. W ramach inwestycji powstał nowy układ drogowy z pętlą autobusową wraz ze zlokalizowanymi na obrzeżach parkingami. Wokół jeziora poprowadzono ścieżki piesze i rowerowe, zaprojektowano również trasy do nart biegowych. 22 kwietnia, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Ukiel” zostało laureatem prestiżowego konkursu „Top Inwestycje Komunalne 2014”.

 

REKLAMA

Wsparcie dla początkujących

Przykładem zaangażowania instytucji administracyjnych i urzędników w rozwój regionu i lokalnego biznesu jest Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie (PNT), który stanowił jeden z punktów wizyty w regionie. PNT stanowi miejsce kreowania platformy współpracy pomiędzy biznesem i nauką – miejsce szkoleń, kreatywnego rozwijania kompetencji, wsparcia instytucjonalnego i doradztwa z zakresu prawa czy księgowości. W ramach PNT działa „Inkubator Przedsiębiorczości” skierowany do początkujących przedsiębiorców, a także laboratoria, gdzie firmy prowadzą prace badawcze w zakresie m.in. biotechnologii. W kompleksie znajdują się firmy tworzące nowoczesne technologie, głównie w dziedzinie informatyki, geodezji, mechatroniki. Biznes w obecnych czasach potrzebuje współpracy ze środowiskiem naukowym i dostępu do innowacyjnej wiedzy i na odwrót, dlatego Park na stałe współpracuje z Uniwersytetem w Olsztynie.

 

Szczególnie sprzyjające warunki dla biznesu

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonujące na terenie Warmii i Mazur oferują najbardziej atrakcyjną w skali kraju pomoc publiczną dla prowadzenia działalności gospodarczej (w postaci ulg podatkowych, ułatwień administracyjnych oraz profesjonalne usługi doradcze w strefach ekonomicznych i parkach technologicznych) i są jednym z najlepiej przygotowanych infrastrukturalnie i najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. W regionie funkcjonują dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (W-MSSE) z siedzibą w Olsztynie oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE). W strefach ma aktualnie swoje siedziby 131 przedsiębiorstw, z których zdecydowana większość prowadzi działalność w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Żywność wysokiej jakości

Dla zaakcentowania eko-charakteru regionu oraz tego, że przemysł spożywczy jest nastawiony na produkcję żywności wysokiej jakości dziennikarze odwiedzili przedsiębiorców, którzy są członkami Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i laureatów certyfikatów “Produkat Warmia i Mazury” nadawanym przez Marszałka Województwa.

 

W województwie warmińsko-mazurskim w ostatnich latach inwestorzy stworzyli ponad 14 000 miejsc pracy, a wartość zainwestowanego kapitału w strefach ekonomicznych wyniosła ponad 5 miliardów 200 milionów złotych. Ale Warmia i Mazury to region wciąż dysponujący dużymi zasobami wolnych, bardzo dobrze przygotowanych, wyposażonych w pełną infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych, które posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszystko to sprawia, że Warmia i Mazury to region posiadający mocne atuty pro-inwestycyjne.

 

Projekt „Warmia i Mazury Pro-invest 2015” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet I Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”. Dofinansowanie unijne stanowi 85 proc. wartości projektu, pozostałe 15 proc. pochodzi z budżetu samorządu województwa.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA