20 wykonawców będzie walczyć o dwa odcinki S8

20 wykonawców będzie walczyć o dwa odcinki S8

Warszawa
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
GDDKiA w Warszawie zaprosiła 20 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu do składania ofert w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczą dwóch odcinków drogi S8.

Pierwsze zamówienie obejmuje kontynuację projektowania i przebudowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Dokładnie chodzi o etap II, czyli odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska.


Zadanie przebudowy drogi od Powązek do ulicy Modlińskiej zakłada zamianę trasy w ekspresówkę. Przebudowie ulegnie wiele wiaduktów oraz powstaną nowe. Most Grota-Roweckiego zostanie poszerzony do pięciu pasów w obu kierunkach. Prace przy przebudowie S8 zakończą się w 2015 roku.

 

Drugie przedsięwzięcie to kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Zamówienie to dotyczy etapu I, części 1: odcinek węzeł Opacz – węzeł Paszków oraz etapu II: odcinek węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW-721.

REKLAMA


W ramach powyższego kontraktu zostanie zbudowany odcinek drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków wraz z odcinkiem drogi o klasie GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z DW-721 wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, drogi klasy GP i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową.

 

Powstaną również węzły drogowe Sokołowska, Janki Małe i Paszków. Zbudowany będzie obwód utrzymania drogi oraz miejsca kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego i Miejsca Obsługi Podróżnych.

 

Termin składania ofert w obu postępowaniach mija 18 lutego 2013 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA