Arkadia z certyfikatem „Obiekt bez barier”

Arkadia z certyfikatem „Obiekt bez barier”

Warszawa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Arkadia, jako pierwsze centrum handlowe w Polsce, otrzymała prestiżowy certyfikat „Obiekt bez barier”, potwierdzający dostępność i przyjazność obiektu dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Audyt certyfikujący przeprowadziła Fundacja Integracja.

 

Właściciel i zarządca Arkadii – firma Unibail Rodamco – zdecydował się przeprowadzić audyt certyfikujący w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy Arkadii, mający bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi na terenie centrum, zostali przeszkoleni w zakresie udzielania informacji i pomocy osobom z różnymi typami niepełnosprawności, w tym poruszających się na wózku, niewidzących, niesłyszących, a także z dysfunkcjami intelektualnymi. Od kwietnia do dyspozycji klientów niewidzących i niedowidzących jest także broszura, będąca przewodnikiem po centrum, przygotowana w alfabecie Braille’a.


Cieszymy się, że właściciel i zarządca Arkadii jako pierwszy zdecydował się na przeprowadzenie audytu dostępności centrum handlowego i przeszedł go pozytywnie. Certyfikat „Obiekt bez barier” potwierdza, iż Arkadia jest miejscem przyjaznym dla klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale też dla osób o ograniczonej mobilności, np. rodziców z dziećmi w wózkach etc. – mówi Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja.


Otrzymany certyfikat potwierdza, że założona przez nas strategia stałego podnoszenia poziomu nie tylko usług, ale także infrastruktury całego obiektu, jest słuszna – podkreśla Anthony Vesin, dyrektor Arkadii. – Od lat współpracujemy z Integracją w ramach doskonalenia obsługi dla wszystkich naszych potencjalnych klientów. Bardzo zależy nam na dostępności naszego obiektu dla osób z niepełnosprawnością, na dodatkowych udogodnieniach dla takich osób, dlatego też zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie takiego audytu. Zarówno audyt, jak i szkolenie spełniły nasze oczekiwania. Wszystkie budynki użyteczności publicznej naszym zdaniem powinny zadbać o taki standard, by móc godnie przyjąć osoby z niepełnosprawnością – dodaje Anthony Vesin.


***

Arkadia dla osób o ograniczonej mobilności

W Arkadii zastosowano wiele rozwiązań przyjazne osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, m.in.:

-  Ponad 60 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych znajdujących się na parkingach podziemnych,

-  Miejsca parkingowe usytuowane blisko „przedsionków”, które posiadają windy ułatwiające dostęp do centrum,

-  Potrójne oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (kolor niebieski, biała koperta, niebieski kolor światła w sygnalizacji świetlnej),

REKLAMA

-  Brak przeszkód architektonicznych (przestrzeń bez progów i stopni, wygodne podjazdy dla wózków inwalidzkich, rampy),

-  Specjalna wysokość oraz rozmieszczenie elektronicznych tablic informacyjnych na poziomie dostępnym dla osób na wózkach inwalidzkich,

-  Blokady drzwi obrotowych dla osób na wózkach inwalidzkich,

-  Oddzielnie, przestrzenne, specjalnie dostosowane łazienki (m.in. szerokość drzwi, rozmiary i umiejscowienie umywalek i uchwytów, lustra nad umywalkami pod specjalnym kątem),

Rozwiązania te opracowane zostały przy współpracy z architektem, konsultantem już na etapie projektowania.


Arkadia dla osób niedosłyszących

W Arkadii pomyślano również o osobach niedosłyszących – dzięki wzmacniającym pętlom indukcyjnym na terenie ogródka restauracyjnego (food court) będą one mogły lepiej słyszeć muzykę i informacje podawane w centrum.

 

Arkadia dla osób niedowidzących

W formie testu Arkadia wprowadziła tablice informacyjne dla osób niedowidzących (napisy w języku Braile’a). Oznakowania takie znajdują się również na przyciskach wind (wewnątrz oraz na zewnątrz) a także na drzwiach wszystkich toalet.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA