Biura w rewitalizowanych warszawskich obiektach

Biura w rewitalizowanych warszawskich obiektach

Warszawa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Modernizowane obecnie w Warszawie, historyczne obiekty przemysłowe zaoferują powierzchnię biurową ulokowaną w oryginalnej, industrialnej przestrzeni.

 

Modernizacja i adaptacja dawnych zabudowań przemysłowych do celów komercyjnych jest na ogół bardziej wymagająca i kosztowna niż budowa nowych obiektów. Deweloperzy podejmują się jednak chętnie takich zadań ze względu na atrakcyjne usytuowanie tego typu nieruchomości, w centralnych rejonach miasta, gdzie nie ma już wolnych gruntów inwestycyjnych. Rewitalizacja dawnych, często zabytkowych, zabudowań wiąże się, nie tylko z ich atrakcyjnym położeniem, ale także z możliwością wykreowania przestrzeni komercyjnej o unikalnym charakterze.

 

Jacek Ochnik, prezes zarządu Ochnik Development zauważa, że na bardzo konkurencyjnym obecnie, warszawskim rynku biurowym, poza lokalizacją liczą się też ponadstandardowe udogodnienia, które oferują biurowce. Zwraca uwagę, że dla wielu firm duże znaczenie ma m.in. architektura i otoczenie budynku. – Najemcy doceniają nową jakość powierzchni biurowej, jaką oferują modernizowane, historyczne obiekty przemysłowe. Wybierają je firmy, które poszukują centralnie usytuowanych, oryginalnych przestrzeni, zapewniających wyjątkowy klimat do pracy. Kompleks biurowy Dzielna 60, który modernizujemy na warszawskim Muranowie oferuje biura loftowe. Ich przestrzeń stwarza możliwość bardziej elastycznego podziału powierzchni i otwiera nowe możliwości aranżacyjne – zaznacza Jacek Ochnik.

 

Rewitalizacja kompleksu biurowego Dzielna 60, położonego pomiędzy ulicami Dzielną, Pawią i Esperanto w Warszawie, wchodzi w ostatnią fazę realizacji. Obiekt dostarczy 20.000 m kw. powierzchni biurowej w 5 budynkach, których podwaliny stanowią zabudowania dawnej fabryki tabacznej Noblesse, a od 1924 roku Polskiego Monopolu Tytoniowego.

 

Industrialna powierzchnia, jaką oferują biurowce przy Dzielnej dochodzi nawet do 4,60 metrów wysokości. Wnętrza budynków kryją zachowane elementy konstrukcyjne historycznych obiektów przemysłowych, jak: belki, stalowe słupy, podciągi, fragmenty ceglanych murów, czy ażurowe konstrukcje metalowe w formie antresoli.


W myśl założeń architektonicznych, ze starą zabudową łączą się tu takie, nowoczesne elementy, jak szklana elewacja budynku głównego, panoramiczna winda, czy szklana pergola i balustrada, znajdujące się na zielonym dziedzińcu, który wyłożony zostanie dwukolorowym granitem.

 

W tej samej dzielnicy na swoją drugą szansę czeka wciąż fabryka Norblina. W kompleksie przy ul. Żelaznej, poza biurowcami zaplanowane zostały sklepy, punkty usługowe i przestrzeń, w której odbywać się będą wydarzenia kulturalne. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest w 2015 roku. Inwestor planuje również zachować postindustrialny charakter dawnej fabryki, w której produkowane były słynne platery. Koncepcja architektoniczna zakłada powstanie zespołu 10 budynków o łącznej pow. 64 tys. m kw., z czego 40 tys. m kw. przeznaczone będzie na biura.

Atrakcją kompleksu ma być brukowana uliczka ze sklepami, kawiarniami i restauracjami oraz Otwarte Muzeum Dawnej Fabryki Norblina składające się z 44 zabytkowych maszyn i urządzeń fabrycznych. W jednej z zabytkowych hal ulokowany będzie także biobazar z częścią restauracyjną.

 

REKLAMA

Nowe biura powstaną też w obrębie zabytkowego, stołecznego obiektu, usytuowanego przy ul. Koszykowej. Odnowiona warszawska Hala Koszyki ma zostać otwarta je­sie­nią 2016 roku. Pro­jekt za­kła­da za­cho­wa­nie oraz od­re­stau­ro­wa­nie dwóch ist­nie­ją­cych ofi­cyn bram­nych, za­byt­ko­wej bramy oraz budyn­ku ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Wokół hali targowej staną trzy biu­row­ce klasy A. Na par­te­rze zlo­ka­li­zo­wa­ne zo­sta­ną nie­du­że, specjalistyczne sklepy spożywcze oraz ka­wiar­nie, re­stau­ra­cje i bary. Obiekt bę­dzie ofe­ro­wał bli­sko 6.000 m kw. po­wierzch­ni usłu­go­wo-han­dlo­wej i około 15.000 m kw. powierzch­ni biu­ro­wej. ­

 

Z kolei na warszawskiej Pradze Północ na 5 ha terenie dawnej fabryki wódek przy Ząbkowskiej powstanie ok. 22.000 m kw. biur klasy A / B+. Stworzona tam zostanie wielofunkcyjna przestrzeń, która łączyć ma funkcje: mieszkaniową, handlową, biznesową oraz kulturalną. Obok loftów i soft loftów mieszkalnych oraz biur w obrębie Centrum Koneser znajdą się koncepty gastronomiczne, kameralne i punkty usługowe oraz klub fitness. Planowana powierzchnia części handlowej ma liczyć ok. 22.500 m kw.

 

Dotąd udało się wyremontować dawny budynek dyrekcji wraz z kordegardą. W zabytkowych zabudowaniach Mennicy Polskiej z 1897 roku oraz nowym budynku o charakterze industrialnym powstały już mieszkania. Planowane jest budowa kolejnych 3 obiektów mieszkalnych. Częścią Centrum Koneser będzie też multimedialne Muzeum Polskiej Wódki, którego projekt niedawno został zaprezentowany przez inwestora.

 

Innym przykładem projektu, który wciąż czeka na realizację jest warszawski Port Praski. Na 38 ha terenie ma powstać duży kompleks z mariną, przypominający nową dzielnicę miasta. W okolicy stacji drugiej linii metra Stadion Narodowy, w obrębie biurowego city stanąć mają cztery 160 metrowe wieżowce. W pobliżu ul. Okrzei w planach jest zabudowa mieszkalna. Apartamenty mają też powstać na nabrzeżach basenów portowych. Będzie tu marina dla kilkudziesięciu jachtów, zwodzony most i przystań dla tramwaju rzecznego kursującego do Białołęki.

 

W sumie w ramach projektu ma zostać oddanych ok. 190.000 m kw. biur, 20.000 m kw. powierzchni konferencyjno-wystawienniczej oraz 180.000 m kw. powierzchni mieszkaniowej. Obecnie budowane są tylko mieszkania na obrzeżach Portu Praskiego. Marina i wieżowce biurowe powstaną dopiero po wybudowaniu bramy przeciwpowodziowej i śluzy przy Wybrzeżu Szczecińskim.

 

Niekonwencjonalne biura i mieszkania powstaną też na terenie zabytkowej elektrowni na warszawskim Powiślu. W kompleksie Copernicus Square między ulicami Dobrą, Leszczyńską, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Zajęczą w zrewitalizowanych budynkach historycznych XX-wiecznej Elektrowni Warszawskiej i w pięciu nowych obiektach zostanie oddanych do użytku 26.295 m kw. pow. biurowej klasy A, 8.359 m kw. pow. handlowo-usługowej i 5.912 m kw. pow. mieszkaniowej. W ramach projektu powstaną również ogólnodostępne place miejskie.

 

W Copernicus Square wyeksponowane zostaną dawne elementy konstrukcyjne zabytkowej Elektrowni Powiśle. Na terenie kompleksu stanie nawet zabytkowa lokomotywa. W czterech XX-wiecznych budynkach znajdzie się kilkadziesiąt historycznych detali. Modernizacja inwestycji już ruszyła. Projekt ma być ukończony za niespełna 2 lata.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA