4 oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla dojazdu do szpitala

4 oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla dojazdu do szpitala

Wrocław
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

W ramach przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Dojazd do Nowego Szpitala Wojewódzkiego w ciągu Alei Stabłowickiej" do spółki Wrocławskie Inwestycje wpłynęły cztery oferty.

 

REKLAMA

Dokumentacja projektowa dla dojazdu do szpitala ma być stworzona w ramach zadania 02100 „Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu DK-94 we Wrocławiu”. Oferta z najniższą ceną wpłynęła od Egis Polska i wynosi 274 290 zł, kolejną ofertę złożył Tebodin Poland z ceną 393 600 zł oraz Progreg z ceną 397 905 zł. Ofertę z najwyższą ceną złożyło konsorcjum Sudop Polska, Sudop Praha i wynosi ona 709 095 zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA