Dzięki przebudowie jazu w centrum miasta przepustowość Odry wzrośnie o 80%

Dzięki przebudowie jazu w centrum miasta przepustowość Odry wzrośnie o 80%

Wrocław
REKLAMA

W ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jaz stały Wrocław I zostanie przebudowany na jaz klapowy. Ma to zwiększyć hydrauliczną przepustowość koryta rzeki Odry Południowej Śródmiejskiej o okoły 80 %. Wartość robót przewidzianych w kontrakcie, który zostanie podpisany w środę wynosi ponad 36 mln złotych.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego nabiera tempa. W sierpniu rozpoczęły się pierwsze prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem kanału powodziowego i kanału tzw. starej Odry, RZGW podpisało też kontrakt warty 55 mln złotych na odnowienie zabytkowych bulwarów Odry Śródmiejskiej. A na początku września zawarto umowę na modernizację blisko 22 kilometrów wałów przeciwpowodziowych.

W środę 19 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisze kontrakt na kolejne zadanie w ramach modernizacji WWW. Tym razem chodzi o przebudowę jazu stałego Wrocław I na jaz klapowy oraz wykonanie robót hydrotechnicznych powyżej i poniżej jazu. Spowoduje to zwiększenie hydraulicznej przepustowości koryta rzeki Odry Południowej Śródmiejskiej o około 80%.

Jaz Wrocław I znajduje się na Odrze Południowej, tuż poniżej mostu Pomorskiego Południowego, w sąsiedztwie elektrowni wodnej Wrocław I, pomiędzy kanałem dopływowym do komór turbinowych elektrowni i dolnym awanportem śluzy Miejskiej. Umowę wartą 36 mln złotych zrealizuje konsorcjum firm HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. i Zakldn staveb.

W ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadzi 7 zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem przepustowość koryta Odry w naszym mieście. Dzięki modernizacji WWW przepustowość węzła wyniesie 3100 m3/s. Ma to spowodować, że stolica Dolnego Śląska będzie w stanie wygrać z falą powodziową porównywalną do tej z 1997 r.

- Nie ma potrzeby zwiększenia przepustowości Wrocławskiego Węzła Wodnego do poziomu, jaki osiągnął przepływ w 1997 r. Dzięki budowie zbiornika retencyjnego w Raciborzu, ewentualna fala powodziowa zostanie spłaszczona na tyle, że nie powinna w naszym mieście przekroczyć poziomu 3100 m3 na sekundę - tłumaczy Witold Sumisławski, dyrektor RZGW we Wrocławiu.

Cała inwestycja pochłonie ponad 1,4 mld zł. Połowa pieniędzy (ponad 703 mln zł) będzie pochodzić z budżetu państwa. Blisko 365 mln złotych w ramach Funduszu Spójności da nam Unia Europejska. Pozostała część pieniędzy pochodzi z Banku Światowego (prawie 82 mln zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (blisko 261 mln zł).

REKLAMA
Autor: tm

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA