Przedstawiciele Wroclavii nie potwierdzają otwarcia w każdą niedzielęfot. investphoto.pl

Przedstawiciele Wroclavii nie potwierdzają otwarcia w każdą niedzielę

Wrocław
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Ustawa nie precyzuje wielu istotnych kwestii i dotąd ulegała licznym zmianom – tłumaczy Anna Kula, rzecznik Wroclavii. Wciąż nie wiadomo więc, czy wszystkie sklepy w galeriach handlowych z dworcem będą mogły być otwarte.
Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele przed uchwaleniem przez sejm przewidywał, że zakazem nie zostaną objęte m.in. placówki handlowe na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych oraz w w portach morskich i rzecznych. Zgłoszona przez PiS poprawka dodała do tego punktu zapis: "W zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych". Joanna Augustynowska, poseł Platformy Obywatelskiej, mówi nam, że jest bardzo nieprecyzyjny.
Podróżny może mieć potrzebę zakupu produktów spożywczych, środków higienicznych, czy nawet rękawiczek w razie nieoczekiwanych mrozów.
Przedstawiciele Wroclavii, jedynej we Wrocławiu galerii handlowej z dworcem, nie zdradzają, które sklepy będą w takim razie otwarte.
Ustawa nie precyzuje wielu istotnych kwestii i dotąd ulegała licznym zmianom. Wolelibyśmy odnieść się dopiero do wersji, która zostanie opublikowana w dzienniku ustaw – odpowiada Anna Kula, rzecznik Wroclavii.
Trudno też obecnie stwierdzić, kto i na jakiej podstawie ma decydować o otwarciu poszczególnych placówek handlowych.
Poproszony o wyjaśnienia legislator odpowiedział, że te przepisy są "elastyczne, by można je było swobodnie interpretować przez Państwową Inspekcję Pracy", czyli właściwie według własnego uznania. Od decyzji PIP można się odwołać do Sądu Pracy – wyjaśnia Joanna Augustynowska.
Skontaktowaliśmy się więc z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu.
– Nie chciałbym komentować aktu prawnego, nad którego projektem nie został jeszcze zakończony proces legislacyjny – informuje Arkadiusz Kłos, zastępca okręgowego inspektora pracy.
fot. investphoto.pl

Właściciel Sky Tower i Arkad Wrocławskich pogodzony z ustawą
Według zwolenników ustawy, zakupy dokonywane w niedziele rozłożą się w przyszłości na pozostałe dni tygodnia. Krzysztof Szargawiński, dyrektor zarządzający LC Corp S.A., właściciela Arkad Wrocławskich i Sky Tower, mówi, że trudno w tej chwili ocenić, czy zakaz handlu wpłynie na ich sytuację finansową.
Z pewnością zamknięcie sklepów w niedziele negatywnie wpłynie na komfort dokonywania zakupów w pozostałe dni.
Jeżeli nowe prawo nie obejmie Wroclavii, może to wpłynąć na zmniejszenie się konkurencyjności na rynku wrocławskich galerii – na korzyść tej nowo powstałej.
Jesteśmy na etapie analizy treści ustawy – ucina Szargawiński.
Podkreśla znaczenie fali sprzeciwów całej branży przeciwko ograniczeniu handlu i dodaje, że nie będą sprzeciwiać mu się na drodze prawnej.
Nie pozostaje nam nic innego, jak dostosować się do nowej sytuacji i bacznie obserwować reakcję na rynku.
fot. investphoto.pl

Z każdym rokiem mniej niedziel handlowych
Jeżeli senatorowie nie zgłoszą swoich uwag, trafi ona pod podpis prezydenta.
Nowe prawo wejdzie w życie 1 marca 2018 roku. Do grudnia sklepy będą otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Przez cały kolejny rok tylko w ostatnią. W 2020 zakupy zrobimy jedynie w kolejne dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Chyba że, co dotyczy całego okresu, w dany dzień wypadnie święto.
Kara za nieprzestrzeganie zakazu ma wynosić od 1 do 100 tys. zł.
1) na stacjach paliw płynnych;
2) w kwiaciarniach;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
REKLAMA
5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
15) w strefach wolnocłowych;
16) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
17) na terenie jednostek penitencjarnych;
18) na terenie garnizonów;
19) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
20) w przypadku handlu towarami z automatów;
21) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
22) w hurtowniach farmaceutycznych;
23) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
24) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
25) w zakładach pogrzebowych;
26) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;
27) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
28) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
29) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 27, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
30) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.
fot. investphoto.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA