PZFD Wrocław i Urząd Miasta wspólnie tworzą dokument polityki mieszkaniowej dla Wrocławia

PZFD Wrocław i Urząd Miasta wspólnie tworzą dokument polityki mieszkaniowej dla Wrocławia

Wrocław
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Zrzeszeni w Oddziale Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu inwestorzy od dekady dbają o ciągłe polepszanie standardów branży tworzącej nowe inwestycje mieszkaniowe. Bliska i transparentna współpraca z miastem i innymi interesariuszami rynku mieszkaniowego wchodzi w tym roku na nowy poziom: począwszy od marca, wystartuje cykl otwartych tematycznych spotkań na tematy najistotniejsze z punktu widzenia polityki mieszkaniowej dla Wrocławia. Opracowany na ich podstawie dokument będzie miał swoją premierę 16 października bieżącego roku, podczas organizowanej przez Związek konferencji.
– Wrocław bardzo się zmienił w ostatnich latach: rozrosła i odświeżona została tkanka mieszkaniowa, powstały nowe przestrzenie wspólne, zrewitalizowane zostały obszary, które były jeszcze kilkanaście lat temu wyłączone z życia miasta. Powstają nowe osiedla, a także nowe obszary dla sektora nowoczesnych usług, który jest jednym z głównych pracodawców w mieście. Obecnie myślenie o mieście kształtują z jednej strony technologie, z drugiej – czynnik społeczny. Pracujemy bardziej elastycznie, dzięki sharing economy żyjemy szybciej, inaczej. Ale wybierając miejsce do życia coraz częściej bierzemy pod uwagę to, co pozwala na otwieranie się na drugiego człowieka i przebywanie razem: przestrzenie wspólne w obrębie lub pobliżu inwestycji, sztuka, miejsca dla integracji. W Polskim Związku Firm Deweloperskich mocno wierzymy w to, że osiedla, które projektujemy i budujemy, powinny być przemyślane. Jako społeczeństwo, musimy być też bardziej inkluzywni – wobec osób starszych, wobec niepełnosprawnych, wobec słabszych, wobec zwierząt. Społeczności dojrzewają do odpowiedzialności za otoczenie rozumiane szerzej niż tylko budynek, mnożą się praktyki współkształtowania, ulepszania otoczenia pod lokalne potrzeby. Dialog z takimi społecznościami to dla nas, deweloperów, bardzo cenne know-how – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, wwiceprezes zarządu Archicom i prezes Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich we Wrocławiu. 
Zarząd PZFD Wrocław podkreśla, że o takich i innych założeniach dla wrocławskiej polityki mieszkaniowej chce rozmawiać przy otwartych drzwiach, zapraszając ekspertów w zakresu planowania, nauk społecznych, psychologów, znawców trendów i designerów, ale też specjalistów ds. komunikacji zbiorowej, ekologii czy proksemiki. Wagę partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście rozwoju miasta dostrzegają jego władze. 
Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia przekonuje – Priorytetem jest dla nas kreowanie przestrzeni, które integrują społeczności a w konsekwencji budowa osiedli kompletnych. W miejskiej polityce mieszkaniowej coraz mocniej zaznaczają się akcenty społeczne, dlatego też podczas prac nad rozwojem miasta są dla nas bardzo ważne dostępność, otwartość a także komfort mieszkańców. Po pierwszych spotkaniach z inwestorami jestem przekonany, że stworzymy nową jakość, w której wzajemnie będziemy słuchać się i rozumieć.
REKLAMA
Do procesu tworzenia programu wrocławskiej polityki mieszkaniowej Urząd Miasta Wrocławia oraz Polski Związek Firm Deweloperskich zaproszą także organizacje takie jak Towarzystwo Urbanistów Polskich, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich, rady osiedli, organizacje pracodawców, aktywistów i miejskie think-tanki. W procesie wypracowania polityki mieszkaniowej przewidziano cykl otwartych spotkań tematycznych, mających motywy przewodnie i moderatora. Zaplanowane, z podziałem na poszczególne miesiące, spotkania:
  • Projektowanie i planowanie przestrzenne: dobre praktyki i spojrzenie strategiczne (03.2019)
  • Współpraca z lokalnymi społecznościami, Radami Osiedla, innymi grupami interesariuszy (03.2019)
  • Infrastruktura miejska: jak planować, projektować i budować miejską infrastrukturę (04.2019)
  • Mobilność: dobre praktyki (04.2019)
  • Miasto policentryczne: czyli jak projektować osiedla w których się dobrze żyje? (05.2019)
  • Zielone i zdrowe osiedla (05.2019)
  • Technologie i innowacje na wrocławskich osiedlach (06.2019)
  • Wrocławskie standardy estetyczne (06.2019)
Spotkanie robocze podsumowujące dokument wrocławskiej polityki mieszkaniowej i jego konsultacja zaplanowano na wrzesień bieżącego roku. Program będzie miał swoją premierę podczas Dni Dewelopera – organizowaną przez Polski Związek Firm Deweloperskich konferencję branży mieszkaniowej, która odbędzie się 16.10.2019 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Chcielibyśmy, by proces wypracowania polityki mieszkaniowej dla Wrocławia stał się modelowy, by ten dokument był wzorem dla wszystkich polskich miast. Wierzymy, że we współpracy z władzami Wrocławia i zainteresowanymi wrocławianami uda nam się to – dodaje Dorota Jarodzka-Śródka. 
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA