TUMW apeluje: dość z oszczędnościami w MPK, które zagrażają pasażerom

TUMW apeluje: dość z oszczędnościami w MPK, które zagrażają pasażerom

Wrocław
tuWroclaw.com
tuWroclaw.com
REKLAMA

- Sprzeciwiamy się oszczędnościom w MPK, które skutkować mogą zagrożeniem życia podróżnych i apelujemy o częstsze i dokładniejsze kontrole taboru - piszą w liście do prezydenta Rafała Dutkiewicza i miejskich radnych członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Chcą też, by w przyszłorocznym budżecie zwiększono dopłaty na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego z 181,6 mln złotych do 189,6 mln złotych.

Członkowie TUMW apelują do władz Wrocławia o zaprzestanie oszczędzania na bezpieczeństwie pasażerów MPK oraz o regularne i dokładne kontrole wrocławskiego taboru, których wyniki publikowane byłyby w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Organizacja przewozów jest zadaniem ustawowym gminy i jako takie powinno być wykonywane z należytą dbałością o procedury i zgodnie z przepisami, które mają zapewnić wysoki standard obsługi i - co najważniejsze - bezpieczeństwo. Na złą politykę transportową we Wrocławiu zwracamy uwagę od dawna, czego przykładem były nasze pisma w związku z obcinaniem linii, niedostatecznym finansowaniem remontów torowisk, a także druzgocący raport NIK - tłumaczą członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Podkreślają, że planowanie cięć i oszczędności, które mogą odbić się na zdrowiu i życiu mieszkańców - niesprawne tramwaje i autobusy, przemęczeni motorniczy - jest niedopuszczalne.

- To wszystko powoduje, że ryzykowane jest życie, nie tylko użytkowników pojazdów komunikacji zbiorowej, ale wszystkich użytkowników dróg publicznych (także pieszych i rowerzystów), którzy znajdują się w pobliżu niesprawnego pojazdu - podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.

REKLAMA


Członkowie TUMW oczekują od władz miast wyjaśnień, jakie działania zaradcze lub kontrolne zostały przeprowadzone w MPK po doniesieniach, że w prawie połowie skontrolowanych autobusów inspektorzy transportu drogowego wykryli usterki i zabrali dowody rejestracyjne pojazdów. Jednocześnie postulują, by budżecie Wrocławia zwiększono dopłaty netto na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego z 181,6 mln złotych w 2012 roku na 189,6 mln złotych w 2013 roku.

- Zgodnie z priorytetami zrównoważonego transportu nie powinno się zmniejszać finansowania lokalnego transportu zbiorowego. W związku z tym postulujemy urealnienie wydatków na komunikację miejską poprzez ich zwiększenie o wskaźnik inflacji. W przeciwnym wypadku de facto pieniędzy na komunikację miejską będzie mniej, co oznacza kolejne ograniczenie jej kursowania bądź dalszy spadek jakości wykonywanych usług - tłumaczą członkowie TUMW.

Jak podkreślają, zwiększenie dopłaty o 8 mln złotych oznacza wzrost o 4,4%, czyli zbieżny z wartością inflacji przewidywaną na 2012 rok przez Narodowy Bank Polski.

Autor: tm

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA