Wrocławski PORT koordynatorem Wirtualnego Instytutu Badawczego który będzie miał do dyspozycji 450 milionów złotychźródło: Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Wrocławski PORT koordynatorem Wirtualnego Instytutu Badawczego który będzie miał do dyspozycji 450 milionów złotych

Orzech
Orzech
REKLAMA
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu będzie zarządzał Wirtualnym Instytutem Badawczym. Na finansowanie badań z zakresu biotechnologii medycznej – onkologii w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczono łącznie 450 mln zł. 
Kampus naukowy znajduje się na Praczach Odrzańskich. Powstał w miejsce EIT+ Wroclawskiego Centrum BadańWirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarze, jakim jest biotechnologia medycznaonkologia. W ramach programu WIB polscy naukowcy będą mogli realizować projekty badawcze na najwyższym światowym poziomie.
Działania Wirtualnego Instytutu Badawczego będą się koncentrować przede wszystkim na finansowaniu innowacyjnych badań o realnym potencjale komercjalizacyjnym, które przyniosą rzeczywistą korzyść polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze jest inwestycją i przedsięwzięciem o długiej perspektywie. Na finansowanie badań w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego przeznaczono 450 mln złotych w okresie 10 lat.
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
W piątek, 16 października w Warszawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało z Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii umowę o uruchomieniu programu Wirtualny Instytut Badawczy, przygotowanego w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.
– Wirtualny Instytut Badawczy to świetny przykład połączenia osiągnięć nauki z myśleniem o  potrzebach społecznych i gospodarczych. MNiSW od początku angażowało się we wspieranie Sieci Badawczej Łukasiewicz i jej projektów, które przyczyniają się do wzmacniania polskiej nauki i gospodarki. Dziś Sieci Badawczej Łukasiewicz przekazujemy zarządzanie pierwszym w Polsce Wirtualnym Instytutem Badawczym z budżetem 450 mln zł. Kibicujmy polskim naukowcom! – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek.
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
REKLAMA
Rolę podmiotu zarządzającego dla programu WIB pełni Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, który wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Łukasiewicz – PORT posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby, aby w pełni zrealizować cele mechanizmu wsparcia nauki takiego jak Wirtualny Instytut Badawczy.
– Powołana w kwietniu 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zbudowała na przestrzeni 1,5 roku doskonałość operacyjną rozumianą jako doskonalenie procesów i zarządzanie zmianą. Dysponujemy potencjałem, który umożliwiła dziś podpisanie z jednym z naszych wiodących instytutów Łukasiewicz – PORT umowy o zarządzanie Wirtualnym Instytutem Badawczym. Będąc tą częścią nauki, która pracuje dla biznesu, postrzegamy Wirtualny Instytut Badawczy, podobnie jak wszystkie inne nasze aktywności B+R, przez pryzmat jego potencjału komercjalizacyjnego. WIB ma być projektem, który ma się stać biznesem, ma realnie wpływać nie tylko na rozwój społeczeństwa, ale także budować siłę krajowej gospodarki– mówi prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński.
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

– WIB to program istotny z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki. Powierzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego roli podmiotu zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy instytutowi Łukasiewicz – PORT  to dla nas ogromne wyróżnienie. To też wielkie wyzwanie z uwagi na cele programu – mówi dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Technologii, dr Andrzej Dybczyński.  
– Jego głównym zadaniem jest wsparcie polskiej nauki w tak ważnej z punktu widzenia interesu społecznego dziedzinie jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia. WIB to szansa na wniesienie wkładu w odkrywanie nowych terapii oraz leków pomagających w leczeniu nowotworów, z drugiej – szansa dla rozwoju w Polsce biotechnologii – jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki na świecie – dodaje Daradziński. 
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Program WIB kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców, prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli polskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Zespoły badawcze będą wyłaniane w ramach otwartych konkursów. Oceną merytoryczną ofert w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne zajmie się zespół powołanych ekspertów. Ogłoszenie pierwszego konkursu planowane jest jeszcze w tym roku.
Źródło: Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA