5 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia

5 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia

Aglomeracja Wrocławska
Orzech
Orzech
REKLAMA
12 października wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn podpisał umowę o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji obejmuje lata 2018-2019. 
W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz drogowa, w wyniku czego pod inwestycje oddanych zostanie kolejnych 14 ha uzbrojonych terenów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów.
Wartość pozyskanego przez gminę Miękinia dofinansowania to kwota ponad 5 mln zł. Realizacji projektu ma towarzyszyć szeroka kampania informacyjno-promocyjna, Dzięki zainwestowanym pieniądzom mają powstać kolejne nowe miejsca pracy w tej podwrocławskiej gminie, gdzie co roku swoje fabryki rozpoczyna budować lub rozbudowuje wiele firm polskich i zagranicznych.
REKLAMA
Obok gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, jest to najchętniej wybierana pod inwestycje gmina w okolicach Wrocławia. Lokują się tu głownie średniej wielkości firmy, które cenią sobie otwartość i wszechstronną pomoc ze strony wójta.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA