W Jaworzynie Śląskiej powstanie specjalna strefa ekonomiczna

W Jaworzynie Śląskiej powstanie specjalna strefa ekonomiczna

Dolny Śląsk
Orzech
Orzech
REKLAMA
Gmina Jaworzyna Śląska (powiat świdnicki) pozyskała 8,5 miliona złotych dofinansowania na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Projekt skierowany jest na rozwój przedsiębiorczości, (inwestycja o jednym z największych poziomów dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej), a także rekordowe dofinansowanie inwestycji pozyskane przez gminę Jaworzyna Śląska.
Realizacja projektu "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska" pozwoli na kompleksowe przygotowanie obszaru dla rozwoju przedsiębiorczości w tej dolnośląskiej gminie.
Uzbrojenie 7 hektarów gruntów przemysłowych realizowanych w ramach tego dofinansowania, umożliwi dozbrojenie pozostałych 25 hektarów terenów, które mają zostać objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
Dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).
REKLAMA
Całkowita wartość zadania wyniesie 10 170 178,09 zł, z czego wartość dofinansowania to 8 500 000,00 zł. Do dyspozycji inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje na terenie Jaworzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie przekazane 5,72 ha uzbrojonego w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kanały pod linie energetyczną zasilającą, infrastrukturę komunikacyjną  terenu inwestycyjnego. Projekt zakłada również niwelacje terenu i budowę platform.
Dodatkowo na wzrost atrakcyjności lokowania inwestycji na terenie tej strefy wpływa korzystna lokalizacja. Teren położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady A4, która jest ważnym elementem tworzącym jeden z europejskich szlaków komunikacyjnych. 
Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy się do połowy 2018 r.
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA