Przybędzie ponad 200 hektarów nowych terenów pod inwestycje w gminie Miękinia

Przybędzie ponad 200 hektarów nowych terenów pod inwestycje w gminie Miękinia

Aglomeracja Wrocławska
Orzech
Orzech
REKLAMA
Już wkrótce przybędzie ponad 200 hektarów gruntów inwestycyjnych w niedalekiej odległości od granic Wrocławia. Chodzi o tereny zlokalizowane obok budowanej, wielkiej wspólnej inwestycji Lufthansa Technik i GE Aviation – serwisowni silników lotniczych w podstrefie Środa Śląska-Komorniki (tereny położone bliżej Wrocławia).
22 listopada wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn podpisał umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na budowę skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Miękinia z drogą krajową nr 94 w miejscowości Źródła.
Jest to pierwszy etap inwestycji mającej na celu uruchomienie ponad 200 h terenów gospodarczych. Koszt budowy to ponad 3 mln złotych. Na mocy podpisanego Porozumienia w kosztach budowy skrzyżowania partycypować będzie Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Kolejnym etapem będzie budowa 2851 mb drogi gminnej. Początek budowy przyjęto w miejscu włączenia do projektowanego skrzyżowania z drogą krajową nr 94, na granicy pasa drogowego. Koniec budowy w miejscu włączenia do istniejącej drogi gminnej, położonej po północnej stronie strefy gospodarczej (dr. 104 885 D). Na realizację tej inwestycji gmina Miękinia złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. 
REKLAMA
1 grudnia br. wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn przekazał plac budowy firmie Berger Bau.
Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania w miejscu włączenia projektowanej drogi gminnej relacji Kadłub – Źródła, mającej za zadanie obsługę terenów Podstrefy LSSE Środa Śląska – Miękinia do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Źródła wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanału teletechnicznego oraz sieci pod sygnalizację świetlną, w przyszłości planowaną do realizacji. Zaprojektowano skrzyżowanie trzywlotowe z wydzieleniem na drodze krajowej pasa lewoskrętu dla pojazdów jadących od strony Środy Śląskiej, pasa dla pojazdów skręcających w prawo jadących od strony Wrocławia oraz wydzielenie pasa włączenia do ruchu dla pojazdów wyjeżdżających z drogi podporządkowanej w stronę Środy Śląskiej. Przewidziano zmianę szerokości pasów ruchu dla pojazdów przejeżdżających na wprost do 4,00 m.
Realizacja przedsięwzięcia w połączeniu z planowaną budową drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w strefie aktywności gospodarczej Kadłub-Źródła przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności ponad 200 ha terenów inwestycyjnych, co w konsekwencji przełoży się na dalszy rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców.
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA