Linia na lotnisko i przywrócony ruch na Dworcu Świebodzkim? PLK szykują wizję rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowegoźródło: Koleje Dolnośląskie S.A.

Linia na lotnisko i przywrócony ruch na Dworcu Świebodzkim? PLK szykują wizję rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Aglomeracja Wrocławska
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Pierwsza część zamówienia dotyczy wstępnego studium wykonalności dla obsługi aglomeracji wrocławskiej, a druga – właściwego dokumentu dla linii C-E 59 na odcinku od Świętej Katarzyny do Wrocławia. Analizy i konsultacje m.in. z samorządami mają potrwać w sumie ponad trzy lata.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły 14 maja przetarg podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy wykonania wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego, a druga studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki. W obu przypadkach zamawiający szacuje koszt na 4 mln zł netto, a o wyborze wykonawców zadecyduje w 80% cena, a w 20% termin realizacji. Zainteresowani mogą zgłaszać się do 14 czerwca.

Zmiany na Świebodzkim, koleją na samolot

Proces konsultacji z samorządami i przewoźnikami oraz przygotowywania analiz dla pierwszego zadania potrwa 1020 dni od momentu podpisania umowy ze zwycięską firmą. Jego celem jest m.in. opracowanie stanu istniejącego i koncepcji rozwoju, tak by móc porównać różne scenariusze inwestycyjne i dostosować je do oczekiwanego natężenia ruchu, a także by zlikwidować wąskie gardła.
PKP PLK wymieniają wśród opcji do przeanalizowania przywrócenie ruchu kolejowego na stacji Wrocław Świebodzki (wraz z nową linią średnicową prowadzącą np. na Nadodrze, ze stacją podziemną), rozbudowę odcinka Wrocław Główny – posterunek odgałęźny Grabiszyn, czy nowe połączenie pomiędzy liniami nr 274 i 285, przechodzące przez tzw. klaster fabryki LG w Kobierzycach. Do tego w grę wchodzi umożliwienie puszczenia pociągów osobowych na obwodnicę towarową, rozbudowa linii 285 do dwóch torów na odcinku Wrocław Gł. – Bielany Wrocławskie, a do czterech na wylotach w kierunku m.in. Czernicy Wrocławskiej, Oławy, Rawicza i Legnicy. Ponadto wykonawca sprawdzi możliwość obsługi lotniska, w tym poprowadzenie nowej linii przelotowej Wrocław Zachodni/Smolec – Wrocław Leśnica/Wrocław Żerniki.
REKLAMA

Szybsze i sprawniejsze podróże

Opracowanie studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki potrwa 540 dni od czasu podpisania umowy z wykonawcą. Ma przyczynić się docelowo do wyeliminowania rozmaitych zaobserwowanych niedogodności. Są to m.in. niezadowalająca prędkość jazdy (wywoływana złym stanem technicznym obiektów, przestarzałą siecią trakcyjną) oraz niewystarczająca przepustowość (zbyt niskie prędkości, za długie odstępy i brak możliwości wyprzedzania).
Ponadto projekt ma umożliwić przebudowę stacji na Brochowie i Gądowie, naprawę/modernizację estakady w ciągu obwodnicy towarowej, a także wprowadzenie, jeśli będzie to uzasadnione, nowych powiązań linii kolejowych nr 349 (obwodnica towarowa) i 750 (Brochów – Stadion) z nr 274 (Wrocław – Zgorzelec), 276 (Wrocław – Międzylesie) i 765 (Brochów – Lamowice). Plan przewiduje zmniejszenie w przyszłości liczby skrzyżowań kolei z drogami (budowa skrzyżowań dwupoziomowych i tras dojazdowych), utworzenie węzłów przesiadkowych, stworzenie nowych łącznic kolejowych oraz odbudowę lub budowę torów szlakowych, "w szczególności na odcinku Wrocław Brochów – Stadion" – czytamy w dokumentacji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA