Otwarcie ważnej drogi wjazdowej do Wrocławia z opóznieniem

Otwarcie ważnej drogi wjazdowej do Wrocławia z opóznieniem

Aglomeracja Wrocławska
Orzech
Orzech
REKLAMA
Pomimo niedawnych zapowiedzi, że remont drogi Trestno-Blizanowice (to alternatywny dla ul. Opolskiej wjazd do Wrocławia od strony Oławy, Brzegu i Opola) zakończy się we wrześniu – trasa zamknięta będzie jeszcze przynajmniej przez miesiąc. 

Jak informują przedstawiciele gminy Siechnice, spółka HUCZ w dniu 15 września 2016 roku zgłosiła prośbę o aneksowanie terminu zakończenia prac, związanych z modernizacją drogi Trestno-Blizanowice.

Opóźnienia zdaniem wykonawcy spowodowane były głównie brakiem właściwej współpracy ze strony Powiatu Wrocławskiego. Pomimo tego, że firma HUCZ złożyła już w czerwcu 2016 roku pismo o wyrażenie zgody na przejazdy aut ciężarowych z kruszywem drogowym po drogach powiatowych, co znacznie przyśpieszyłoby prace, jakakolwiek decyzja w tej sprawie nie została wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego do dnia dzisiejszego (tj. 27.09.2016 r.) – czytamy w komunikacie wydanym przez gminę Siechnice.

Przedstawiciele tamtejszego samorządu tłumaczą, że podobnie przyśpieszeniem budowy tej drogi, poprzez udostępnienie dróg na przewóz kruszywa transportem ciężarowym na budowę, nie było zainteresowane miasto Wrocław, które odmówiło wydania takiej zgody. 

Przypominamy, że koszt prac związanych z remontem drogi Trestno-Blizanowice określony w umowie z firmą HUCZ (wraz z robotami dodatkowymi) to 1,8 mln złotych.

Gmina Siechnice uzgodniła ze swoimi partnerami częściowo współfinansującymi tę inwestycję (tj. powiat wrocławski, gmina Czernica, powiat oławski, miasto Oława, gmina Długołęka, DUBLET Sp.j.), że to ona będzie jedynym inwestorem przy wykonaniu tej przebudowy. Partnerzy przekażą środki po wykonaniu modernizacji. Jedynym warunkiem w porozumieniach zawartych z partnerami było zakończenie tej inwestycji do 30.11.2016 roku.

Wniosek wykonawcy o aneks terminowy jest aktualnie rozpatrywany. Gdyby argumenty przedstawione przez wykonawcę znalazły uznanie Burmistrza Siechnic, to biorąc pod uwagę okres potrzebny na dokonanie procedury odbioru technicznego, oddanie drogi do ruchu mogłoby nastąpić do końca miesiąca października – wyjaśniają przedstawiciele gminy.

Dodają, że według projektu wykonanego na zlecenie gminy Siechnice i zgłoszonego do programu tzw. schetynówek, inwestycja ma charakter gruntownej przebudowy i rozbudowy drogi, nie zaś „remontu” w potocznym rozumieniu tego słowa.  


Opracowano na podstawie materiałów prasowych gminy Siechnice.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA