Aktualny stan budowy dróg w woj. kujawsko-pomorskim GDDKiA

Aktualny stan budowy dróg w woj. kujawsko-pomorskim

RAPORT
Orzech
Orzech
REKLAMA

Realizacja to finał wieloletnich przygotowań inwestycji drogowej. W województwie kujawsko-pomorskim jeszcze w tym roku wystartuje budowa 50-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) czeka na decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W latach 2022/23 GDDKiA podpisała w sumie cztery umowy na projekt i budowę odcinków S10 Bydgoszcz – Toruń. Są to odcinki: Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25; Emilianowo – Solec; Solec – Toruń Zachód oraz Toruń Zachód – Toruń Południe, o łącznej długości 50 km (plus 5 km obwodnicy Brzozy w ciągu DK25). W przyszłości trasa S10 stanowić będzie najszybsze połączenie drogowe Szczecina z aglomeracją warszawską. W województwie kujawsko-pomorskim S10 to szybkie i bezpieczne połączenie dwóch jego największych miast.

S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25

Umowę na realizację, w systemie Projektuj i buduj, dla pierwszego odcinka GDDKiA podpisała w maju 2022 r. W lipcu ub.r. złożono wniosek o wydanie ZRID. Odcinek pobiegnie w znacznym stopniu obecnym śladem DK10, a kierowcy będą mieli do dyspozycji parę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w pobliżu węzła Emilianowo. DK25 w okolicy Brzozy poprowadzona zostanie nowym śladem, dzięki czemu przeniesiemy ruch tranzytowy z obecnie mocno obciążonego odcinka na nową jezdnię z dwoma węzłami – Zielona i Brzoza. Obecnie trwa uzyskiwanie ZRID. Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych. Niedawno zakończono badania archeologiczne – na obszarze przyszłego placu budowy nie odnaleziono zabytków archeologicznych.

Długość: 8,9 km (S10) + 5,4 km (DK25)

Wykonawca: Intercor

Wartość umowy: 411 mln zł

S10 Emilianowo – Solec

Drugi odcinek rozpocznie się za projektowanym węzłem Emilianowo i prowadzić będzie w kierunku Torunia, kończąc się przed nowym węzłem Solec. W ramach zadania powstanie Obwód Utrzymania Drogi oraz węzeł Makowiska. Droga ułatwi dojazd do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i domknie południową część obwodnicy Bydgoszczy. Umowę podpisaliśmy we wrześniu 2022 r., a wniosek o ZRID został złożony w grudniu ub.r. Obecnie wykonawca opracowuje projekty techniczne i wykonawcze. Trwa uzyskiwanie ZRID, w tym procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Niedawno zakończono także badania archeologiczne – na obszarze przyszłego placu budowy nie znaleziono zabytków archeologicznych.

Długość: 8,6 km

Wykonawca: Polaqua

Wartość umowy: 240 mln zł

S10 Solec – Toruń Zachód

To najdłuższy z czterech odcinków S10 Bydgoszcz – Toruń. W trakcie budowy powstanie m.in. nowy węzeł Solec, a także para MOP-ów w Cierpicach. Umowę podpisaliśmy w maju 2022 r., a wniosek o ZRID został złożony w sierpniu ub.r. W zakres zadania wchodzą m.in. urządzenia ochrony środowiska takie jak przejście dla zwierząt dużych, obejmujące jednocześnie S10 i sąsiadującą linię kolejową nr 18. W sumie w ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich. Odcinek kończy się przed węzłem Toruń Zachód. Pod koniec lutego zakończyły się prace związane z wycinką drzew w pasie drogowym. W dalszym ciągu trwa procedura uzyskiwania ZRID. Wykonawca odpowiada na wezwania do złożenia wyjaśnień, przesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Kontynuuje też prace związane z opracowaniem wielobranżowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych.

REKLAMA

Długość: 21,2 km

Wykonawca: konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud

Wartość umowy: 426 mln zł

S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

Trasa stanowiąca czwarty odcinek S10 obejmuje przebudowę obecnych i budowę dwóch nowych węzłów: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Powstanie w sumie 11 obiektów inżynierskich. Droga ta ułatwi dojazd do A1. Obecny odcinek S10, stanowiący południową obwodnicę Torunia (zwany także „poligonówką”), powstał niemal dwie dekady temu w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej z pasem rezerwy, która właśnie teraz zostanie wykorzystana do budowy pełnego przekroju 2x2. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy w styczniu ub.r. W kwietniu informowaliśmy o złożeniu wniosku o wydanie ZRID. Obecnie w ramach przygotowań trwa też rozbiórka SPO Czerniewice. Wykonawca kontynuuje prace związane z opracowaniem wielobranżowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych.

Długość: 11,9 km

Wykonawca: konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores

Wartość umowy: 340 mln zł

Trasą S10 Bydgoszcz – Toruń planowo pojedziemy w 2026 roku, a w przypadku odcinka toruńskiego – na początku 2027 r.

Wszystkie wymienione odcinki S10 są realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.). Pozostałe odcinki S10, S5 czy też obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic znajdują się w przygotowaniu, a dwie obwodnice na DK25 w przetargu.

GDDKiA nie zapomina o „krajówkach”

Pod koniec kwietnia zakończyła się przebudowa drogi krajowej nr 91 z okolic Świecia do Chełmna (z wyłączeniem mostu na Wiśle). Droga została wzmocniona i zyskała m.in. dodatkowy pas ruchu (2+1). Inwestycja kosztowała ponad 67 mln zł. W podobnym czasie zakończyliśmy też budowę 6-kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego DK25 Brzoza – Nowa Wieś Wielka (za przeszło 12 mln zł) oraz remont ponad 3-kilometrowego odcinka DK80 w Górsku i Przysieku za niemal 13 mln zł. W realizacji jest także rozbudowa DK55 w m. Mokre niedaleko Grudziądza o nowe rondo. I etap obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (Projektuj i buduj). Zadanie to, podobnie jak ścieżka Brzoza – Nowa Wieś Wielka, powstanie w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Termin zakończenia prac w wypadku tego zadania to koniec przyszłego roku.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA