Aktualny stan przygotowań do realizacji dolnośląskich inwestycji na drogach krajowychGDDKiA

Aktualny stan przygotowań do realizacji dolnośląskich inwestycji na drogach krajowych

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) systematycznie prowadzi rozbudowę dolnośląskich dróg, podnosząc ich standard i bezpieczeństwo podróżnych. Przygotowanie do realizacji każdej nowej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Obecnie GDDKiA pracuje nad przygotowaniem dokumentacji do realizacji ponad 450 km dróg, w tym dla dróg ekspresowych S5 i S8, autostrady A4 oraz obwodnic miast.

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i droga ekspresowa S5 od Sobótki do Bolkowa 

Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km pomiędzy Krzyżową a Legnicą zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. W październiku 2023 r. GDDKiA złożyła dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

W listopadzie 2023 r. GDDKiA wskazała wariant rozbudowy A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. W protokole Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zarekomendowano przebieg autostrady A4 w wariancie W1. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W grudniu 2023 r. GDDKiA wskazała wariant budowy S5 pomiędzy Sobótką a Bolkowem. W protokole KOPI zarekomendowano przebieg drogi ekspresowej S5 w wariancie WIV. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Autostrada A18 

To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18, pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który tak jak pozostałe, zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Obecnie GDDKiA oczekuje na uprawomocnienie decyzji ZRID, co planowane jest w I połowie 2024 r.   

Droga ekspresowa S8

W trakcie prac przygotowawczych jest odcinek S8 z Barda do Kłodzka.  Po zakończonych analizach wskażemy wariant preferowany, dla którego GDDKiA złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami, dla którego także planujemy prace przygotowawcze. 

Program 100 obwodnic 

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3   

Spośród wariantów, analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości na etapie STEŚ, w protokole KOPI zarekomendowano przebieg obwodnicy Kaczorowa w wariancie W8. Ponad 5-kilometrowa obwodnica Kaczorowa zostanie zrealizowana w ramach rozbudowy DK3 od Bolkowa do Jeleniej Góry. Rozbudowany odcinek razem z obwodnicą Kaczorowa będzie liczył ponad 17,5 km. W III kw. br. GDDKiA planuje złożyć wniosek o wydanie DŚU dla zarekomendowanego wariantu.

 Obwodnica Legnicy w ciągu DK94   

Inwestycja, o długości ok. 8,69 km realizowana jest przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 5,06 km na terenie pozamiejskim. W kwietniu 2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie trwają prace nad Koncepcją Programową.   

  Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25   

REKLAMA

Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W sierpniu 2023 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planuje uzyskać na przełomie I/II kw. 2025 r.

Obwodnica Milicza w ciągu DK15   

Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 12 km. W kwietniu 2023 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planuje uzyskać na przełomie II/III kw. 2024 r.   

Obwodnica Oławy w ciągu DK94   

Obwodnica powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 11 km. KOPI dla tego zadania odbyło się w grudniu 2023 r. Zadanie zostało skierowane do dodatkowych analiz i weryfikacji. Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w II połowie 2024 r.  

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46   

Obwodnica powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 14 km. W styczniu br. odbyło się posiedzenie ZOPI, trwa opracowywanie dokumentacji.  

Pozostałe zadania:

Mała obwodnica Trzebnicy w ciągu DK15   

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy. 8 grudnia 2023 r. GDDKiA otrzymała decyzję DŚU dla tego zadania. Obecnie trwają prace nad Koncepcją Programową.

Obwodnica Szalejowa Górnego w ciągu DK8  

Obwodnica będzie miała długość ok. 3,2 km W maju br. GDDKiA złożyła wniosek od DŚU dla przebiegającego po północnej stronie DK8 wariantu W1B. Obwodnica Szalejowa Górnego jest częścią większego zadania, polegającego na rozbudowie DK8 od granicy państwa w Kudowie Zdrój do Dusznik oraz od Szczytnej do Kłodzka o łącznej długości ok. 29 km. 

Przebudowa DK94 i DK36 od Wrocławia do Lubina 

W realizowanym obecnie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z koncepcją programową (STEŚ-R) zostaną opracowane warianty przebiegu trasy. Zakładać będą one rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.  W maju 2024 r. odbyła się drug tura spotkań informacyjnych z mieszkańcami, podczas których zostały przedstawione i omówione opracowane warianty przebudowy trasy oraz uwarunkowania związane z przebiegami trasy na terenie danej gminy. Kolejnym etapem inwestycji będzie wystąpienie z wnioskiem o DŚU.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA