DODAJ

Biogazownia w Łagiewnikach ruszy w czerwcu 2013 roku

dolnośląskie
Biogazownia w Łagiewnikach ruszy
Artivia
2012-11-22 13:47:53

W połowie przyszłego roku w leżącej niedaleko Wrocławia gminie Łagiewniki ma zacząć funkcjonować biogazownia, która powstaje na potrzeby produkcji energii elektrycznej na rzecz budowanej serwerowni. Oba obiekty będą wchodzić w skład Parku Przemysłowego ICT i Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Łagiewnikach.
 


Obecnie na terenie biogazowni rolniczej prowadzone są prace przy budowie zbiorników żelbetonowych, w których odbywać się będzie fermentacja beztlenowej „kiszonki” oraz procesy pofermentacyjne.- Na razie budowany jest jeden silos, ale docelowo biogazownia będzie posiadała dwa zbiorniki – mówi Zenon Bodziak, kierownik referatu rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach.Po zakończeniu tego etapu budowy oraz wyposażeniu obiektu w pełną instalację rozpocznie się jej rozruch, do którego posłuży wsad z 50 proc. przewidywanej rocznej biomasy roślinnej. Do produkcji energii posłużą zielonki kukurydzy pochodzące z zasobów miejscowych gospodarstw. Niewątpliwie to dobra wiadomość dla miejscowych rolników, którzy zyskają dodatkowy rynek zbytu, ale i dużo tańszą energię dla swoich gospodarstw.- Inwestycja spotyka się z w miarę pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Łagiewnik. W celu przekonania zarówno władz, jak i mieszkańców, że biogazownia jest obiektem bezpiecznym i nie wpłynie negatywnie na jakość życia na terenie gminy, organizowaliśmy wycieczki do Czech i Niemiec, gdzie one już funkcjonują na zasadzie identycznej technologii – twierdzi Rafał Kołodyński, dyrektor ds. realizacji inwestycji ze strony Instytutu Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu.Biogazownia posłuży do produkcji energii elektrycznej serwerowni stanowiącej część Parku Przemysłowego ICT i Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Łagiewnikach, które mają aktywizować region pod względem przedsiębiorczości, zatrudnienia miejscowej społeczności czy tworzenia nowych rozwiązań gospodarczych.Inwestycja realizowana przez wrocławski Instytut Zarządzania i Samorządności będzie kosztowała blisko 10 mln złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Do tej pory na terenie Polski działa około 20 elektrowni zasilanych biogazem, z czego 7 obiektów należy do firmy Poldanor. Najwięcej znajduje się ich w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. W planach, a także w realizacji jest ok. 580 kolejnych obiektów do produkcji zielonej energii.