DODAJ

Grupa Inpro podpisała w kwietniu 40 umów

Gdańsk
Grupa Inpro podpisała w
Kajtman
2013-05-13 14:22:20

Grupa Kapitałowa Inpro podsumowała wyniki sprzedaży za kwiecień 2013 r. Zrealizowano przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 40 umów. Od stycznia do kwietnia br. Grupa podpisała 121 umów przedwstępnych brutto.Grupa Inpro w kwietniu br. podpisała 40 umów przedwstępnych brutto i tym samym osiągnęła 5% niższą sprzedaż niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, w którym podpisała 42 umowy brutto. Natomiast spółka Inpro SA zanotowała w kwietniu br. o 6% lepszy wynik w stosunku do kwietnia 2012 roku, podpisując 36 umów przedwstępnych na sprzedaż brutto. Narastająco od stycznia do kwietnia 2013 roku Grupa Inpro podpisała łącznie 121 umów, w tym spółka Inpro 111 umów przedwstępnych brutto. Wyniki sprzedaży Grupy w pierwszych czterech miesiącach br. były niższe odpowiednio o 19% (Grupa) i 13% (INPRO) r/r.