DODAJ

Grupa Inpro przekazała w 2012 roku ponad 400 lokali mieszkalnych

Gdańsk
Grupa Inpro przekazała w
Kajtman
2013-01-21 12:38:13

Inpro SA, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany na GPW w Warszawie, podsumował wyniki dotyczące poziomu sprzedaży  oraz przekazywanych mieszkań w 2012 roku. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa Kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 411 umów. W analizowanych okresie Grupa Inpro przekazała łącznie nowym właścicielom 409 mieszkań.W 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro przekazała łącznie 409 lokali mieszkalnych i było to o 23% więcej niż w 2011 roku, kiedy to Grupa wydała 333 mieszkania. Najwięcej, bo ponad 70% wszystkich lokali zostało wydanych w II półroczu. W tym okresie najlepiej przedstawia się grudzień 2012 z przekazanymi 137 mieszkaniami. Dobry wynik zanotowała również Inpro SA, która w 2012 roku przekazała łącznie 344 mieszkania, czyli o 27% więcej niż w 2011 r. kiedy to przekazała 271 lokali mieszkalnych. Również najlepszym okresem okazało się II półrocze, szczególnie grudzień, w którym oddano 135 kluczy do nowych mieszkań.

Od stycznia do grudnia 2012 roku Grupa Kapitałowa Inpro po podpisała łącznie 411 umów przedwstępnych na sprzedaż brutto, w tym Spółka Inpro zrealizowała sprzedaż na poziomie 343 umów brutto. Wyniki sprzedaży zrealizowane w 2012 roku były niższe od uzyskanych w 2011 roku odpowiednio o 13% i 16%.