DODAJ

GDDKiA poprawia bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach krajowych

GDDKiA poprawia bezpieczeństwo i
RynekInfrastruktury
2013-08-28 10:14:50

W oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają remonty dróg. Potwierdzają to meldunki z dróg krajowych nr 19, 15, 11.

Trzy miesiące utrudnień na DK-19


 


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont prawie 3-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 19 w Kamieniu w powiecie rzeszowskim. Roboty na tej trasie mają ruszyć jeszcze w sierpniu. Zakładają sfrezowanie starej nawierzchni oraz położenie nowej. Przewidziano także remont krawężników i chodników oraz nawierzchni zatok autobusowych.


 


Remont DK-19 w Kamieniu będzie się wiązał z czasowymi utrudnieniami dla kierowców. Jezdnie drogi zostaną zwężone, wprowadzone zostanie też ograniczenie prędkości. Prace będą wykonywane w większości przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego, lecz podczas układania nowej nawierzchni bitumicznej konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego.


 


Wahadłowo do Gronowa na DK-15


 


W Rogówku w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 15 układana jest nowa nawierzchnia, a ruch odbywa się wahadłowo. W rejonie Blizna usuwana jest stara nawierzchnia. Prace obejmują ponad 3-kilometrowy odcinek DL-15 z Rogówka do Gronowa i potrwają do połowy września.


 


Jak mówi Tomasz Okoński z GDDKiA w Bydgoszczy, są one prowadzone odcinkami. – Wymiana nawierzchni poprawi bezpieczeństwo i przejezdność trasy. Odcinek z nową nawierzchnią połączy dwa wyremontowane wcześniej: wiadukt nad autostradą A1 oraz rondo w Gronowie – dodaje.


 


Odnawiana DK-11 w Ostrowie


 


Do końca przyszłego miesiąca potrwają utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 11 w Ostrowie w województwie wielkopolski, Prowadzone są tam roboty na 400-metrowym odcinku ulicy Sienkiewicza. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka tygodni.


 


Następne remonty będą prowadzone na innych tranzytowych ulicach miasta - Wrocławskiej, Wojska Polskiego i Raszkowskiej. W sumie odnowiony zostanie odcinek DK-11 o długości 1200 m. Roboty obejmują wyrównanie kolein, frezowanie nawierzchni, nałożenia warstwy bitumicznej oraz remont chodników i zatok autobusowych.