Warszawa: Co się dzieje w tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy i kiedy otwarcie trasy? źródło: GDDKiA / Foto: Krzysztof Nalewajko

Warszawa: Co się dzieje w tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy i kiedy otwarcie trasy?

ZDJĘCIA
REKLAMA
Roboty budowlane na ursynowskim odcinku drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów zostały już zakończone. W ramach 4,6-kilometrowego odcinka powstał ponad 2,3-kilometrowy tunel wraz z wyposażeniem.
To pierwszy tak długi tunel drogowy w Polsce i pierwsze tego rodzaju wyzwanie zarówno dla GDDKiA, jak i dla podmiotów, które brały i biorą udział w procesie odbioru robót budowlanych i dopuszczeniu do użytkowania.

Testy, kalibracja i odbiory – jak to wygląda

Aktualnie trwa etap testowania, kalibracji i odbioru systemów bezpieczeństwa i zarządzania ruchem w tunelu i obszarze komunikacyjnym, na jaki oddziałuje (objeździe tunelu wyznaczonym drogami zarządzanymi przez GDDKiA, czyli A2 i DK50). Konieczność przetestowania 13 systemów i 11 podsystemów sterowania i zarządzania tunelem obrazuje, jak skomplikowane i unikatowe zadanie realizuje GDDKiA. Aby to wykonać, należy sprawdzić około 14 tysięcy połączeń, czyli około 7 tysięcy sygnałów pomiędzy urządzeniami wyposażenia a systemem sterowania i zarządzania tunelem. 

Sprawdzane jest ponad 130 kamer w samym tylko tunelu i 1 200 opraw oświetleniowych. Weryfikowane są 62 szafy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w których zainstalowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu urządzeń i modułów dedykowanych dla systemów wyposażenia tunelu. Testowane są urządzenia służące do zasilania wyposażenia obiektu, które są umieszczone w 112 szafach. Kontroli poddane zostały 152 klapy systemu wentylacji (nawiewnych, oddymiających i regulujących dopływem powietrza do wentylatorów głównych systemu wentylacji). Proces ten polega na wielokrotnym zamykaniu i otwieraniu poszczególnych klap pojedynczo i w grupach. Sprawdzeniu podlega również 88 znaków zmiennej treści i 28 sygnalizatorów w obrębie tunelu służących do zarządzania ruchem. Testowany jest także system komunikacji SOS znajdujący się w 38 niszach ratunkowych, które wyposażone są również w koce i gaśnice. Do tego należy jeszcze kontrola systemu monitoringu tych pomieszczeń i ich wyposażenia.

Istniejący systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych, z uwagi na tunel, zostanie wzbogacony o 75 znaków zmiennej treści umieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.
 

Awaria i co wtedy?

W trakcie testów naturalnym jest, że występują przypadki awarii i uszkodzeń oraz wykrywane są wady, które nie są akceptowane przez GDDKiA. W związku z tym wykonawca musi dokonać wymaganych napraw, dodatkowych sprawdzeń i wymiany uszkodzonych urządzeń, co generuje przesunięcia w zakładanych wcześniej harmonogramach. Są również takie przypadki, które powodują nawet kilkutygodniowe przesunięcia harmonogramu odbiorów systemów wyposażenia.

Przykładem jest uszkodzenie mechanizmów i urządzeń służących do sterowania klapami systemu wentylacji. Proces usuwania jej skutków trwał około miesiąca i wymagał specjalistycznych działań pomiarowych, diagnostycznych i naprawczych. Mając na uwadze prognozowane natężenie ruchu w tunelu oraz jego lokalizację w silnie zurbanizowanym terenie miejskim, przed udostępnieniem tunelu dla użytkowników – a wcześniej przed formalnymi odbiorami zaangażowanych w ten proces organów – GDDKiA nie dopuszcza innej możliwości niż dokładne, skrupulatne sprawdzenie jakości i poprawności działania systemów zapewniających bezpieczeństwo w tunelu.

Jakość to priorytet GDDKiA

Jakość realizowanych inwestycji jest dla GDDKiA jednym z priorytetów. Obowiązkiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest reakcja i egzekwowanie od wykonawców odpowiednią jakość wykonanych prac. Od początku realizacji S2 POW GDDKiA prowadzi badania kontrolne. Wykorzystuje do tego swoje laboratoria drogowe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzywa wykonawcę do ich usunięcia.


Restrukturyzacja wykonawcy

Na postęp prac związanych z finalizowaniem inwestycji oprócz awarii wykrywanych w trakcie testów, mają niestety również wpływ zmiany związane z restrukturyzacją firmy Astaldi S.p.A. i konieczność bezpośredniego regulowania za wykonawcę przez GDDKiA rozliczeń z firmami zaangażowanymi w budowę tunelu. Restrukturyzacja trwająca nieprzerwanie już od 2018 r. dodatkowo spowalniają mobilizację wykonawcy na placu budowy, która jeszcze przed zmianami organizacyjnymi była w ocenie GDDKiA niedostosowana do zadań, które wykonawca musiał spełnić zgodnie z umową.

Serce tunelu  Centrum Zarządzania Tunelem

W sierpniu br. GDDKiA uzyskało pozwolenie na użytkowanie dla budynku CZT. Dział tam już Punkt Informacji Drogowej, a docelowo znajdzie się również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Trwają szkolenia obsługi tunelu, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem jego użytkowników, wykorzystując najnowocześniejsze systemy.


Kiedy kierowcy pojadą tunelem

GDDKiA stawia na bezpieczeństwo i jakość, dlatego w pierwszej kolejności pozytywnie muszą się zakończyć wszystkie testy i odbiory. Przed GDDKiA jeszcze kontrola Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkownie. To również złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dopiero ten dokument daje możliwość oddania do ruchu trasy S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. GDDKiA zakłada, że stanie się to jesienią tego roku.

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska - Lubelska jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wynosi ok. 2 mld zł.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA