DODAJ

Duża obwodnica Warszawy. Ruszają prace nad wielkim ringiem wokół stolicy

Warszawa
Duża obwodnica Warszawy. Ruszają
Tomasz Matejuk
2018-04-13 13:56:59
Ruszają prace przygotowawcze dla dużej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstanie analiza, która wskaże poglądowe warianty korytarzy obwodnicy.  Te zaś będzie trzeba poddać dalszym pracom planistycznym, aby w rezultacie uzyskać finalne Studium Korytarzowe  tłumaczą drogowcy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. 

 W ciągu kilku lat Warszawa będzie miała swoją pełną obwodnicę, ale już dziś wiemy, że ona nie wystarczy. Dlatego przygotowujemy się do budowy tzw. trasy A50, czyli dużej obwodnicy Warszawy, która będzie przebiegać kilkadziesiąt kilometrów od stolicy – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak tłumaczą drogowcy, obecna obwodnica w ciągu tras S2 i S8  już teraz w szczytach natężenia ruchu jest bardzo mocno obciążonaGeneralny Pomiar Ruchu przeprowadzony w 2015 roku zanotował na moście Grota Roweckiego w ciągu S8 ponad 140 tys. pojazdów. 

 To wartość średniego dobowego rocznego ruchu a  notowane są wzrosty ruchu nawet do 200 tys. pojazdów. Tłoczno robi się także na zachodnim wylocie z Warszawy i zachodnio-południowej obwodnicy w ciągu drogi S2  wyliczają.

Ruszają prace analityczne

Dlatego GDDKiA rozpoczęła prace analityczne dotyczące budowy dużej obwodnicy Warszawy.
 
W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy  od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – podkreśla wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Następnie, dla wstępnie nakreślonego modelu sieci drogowej, zostanie wykonana uproszczona prognoza ruchu, której wyniki pokażą przyszłe, szacunkowe natężenia ruchu. 

Jak podkreślają w GDDKiA, wielopłaszczyznowa analiza będzie podstawą do określenia klasy i przekroju planowanej obwodnicy. Równocześnie wskazane elementy sieci zostaną wstępnie poddane analizie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i mieszkańców, co pozwoli na wskazanie stref wyjątkowo wrażliwych dla mających powstać poszczególnych elementów dużej obwodnicy stolicy.

W konsekwencji, w wyniku analizy możliwe będzie wskazanie poglądowych wariantów korytarzy obwodnicy. Te zaś będzie trzeba poddać dalszym pracom planistycznym, aby w rezultacie uzyskać finalne Studium Korytarzowe, potrzebne do określenia dokładnego korytarza, w jakim będzie można wyznaczać możliwe warianty trasy – dodają drogowcy.

Niezależnie od tego, aktualnie GDDKiA opracowuje Studium Korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 Toruń – Płock – S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) – S8 (Wołomin). W założeniu jeden z fragmentów drogi S10 ma stanowić północną obwodnicę Stolicy, stając się elementem dużej obwodnicy Warszawy.