Podpisano umowę na realizację rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 3 w rejonie Polany Jakuszyckiejźródło: GDDKiA

Podpisano umowę na realizację rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 3 w rejonie Polany Jakuszyckiej

REKLAMA
Rozbudowa DK3 w rejonie Polany Jakuszyckiej zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie GDDKiA i Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki (DPIiN) na mocy umowy podpisanej 7 maja br.
Mając na uwadze realizację przez DPIiN zadania polegającego na skomunikowaniu budowanego Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, jak również potrzebę rozbudowy drogi krajowej nr 3 z dostosowaniem do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś, została zawarta umowa określająca zasady współpracy, sposób finansowania oraz podział kompetencji na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji zadania. Zgodnie z tą umową, za prace przygotowawcze tj. wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie odpowiedzialny DPIiN, natomiast realizacja robót będzie zadaniem GDDKiA.
DK3 zostanie rozbudowana na odcinku blisko 700 m przy Polanie Jakuszyckiej, na której powstaje całoroczny ośrodek dla różnych dyscyplin sportu kwalifikowanego i amatorskiego. To będzie jedyny taki obiekt w Polsce. Planowana organizacja najwyższej rangi zawodów w sportach zimowych (biegach narciarskich i biathlonie), a poza sezonem zimowym w sportach rowerowych i biegach terenowych, spowodują, że ruch turystyczny w Jakuszycach znacznie się zwiększy. Aby poprawić płynność ruchu i wyeliminować ewentualne zatory na DK3, w ramach planowanej rozbudowy wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających z drogi oraz zjazdy. Dzięki wybudowanej sygnalizacji świetlnej, chodnikom i ścieżkom pieszo-rowerowym oraz oświetleniu drogowemu, nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego, jak i pieszych oraz rowerzystów.
Materiały inwestora
Materiały inwestora
REKLAMA
Materiały inwestora
Materiały inwestora
Materiały inwestora
Realizacja tej inwestycji pozwoli na uporządkowanie ruchu na przygranicznym odcinku drogi krajowej oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu tranzytowego i turystycznego, który już w niedalekiej przyszłości, w Jakuszycach oraz najbliższej okolicy, znacznie wzrośnie. Rozbudowa DK3 planowana jest do realizacji w roku 2022.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA