Pięciu chętnych do budowy ekspresowej wylotówki na Katowice

Pięciu chętnych do budowy ekspresowej wylotówki na Katowice

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Od 60 do 80 procent wartości kosztorysu inwestorskiego zaproponowali oferenci na kontynuację projektowania i budowę odcinka drogi ekspresowej S8. Najtańszą ofertę na kontynuację projektowania i budowę odcinka S8 od rejonu węzła Opacz do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową nr 7 w miejscowości Magdalenka złożyła firma Strabag. Oferta opiewa na kwotę blisko 566 mln zł.

Najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź, Johann Bunte oraz Mirbud. Ta oferta opiewa na ponad 759 mln zł. GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania 945,036 mln zł brutto.


Wybór wykonawcy, który będzie kontynuował projektowanie oraz wybuduje zamiejski odcinek trasy S8 Salomea-Wolica, dokonywany jest w trybie przetargu ograniczonego polegającego na zaproszeniu do udziału w dalszym postępowaniu oferentów wybranych w drodze prekwalifikacji. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja ofert pod względem finansowym, formalno-prawnym i merytorycznym.

 

Pozostałe firmy, które złożyły oferty to konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman z kwotą 591,629 mln zł brutto, konsorcjum firm Astaldi i PBDiM Mińsk Mazowiecki z ofertą o wartości 612,402 mln zł brutto oraz konsorcjum firm Salini Polska i Todini Costruzioni Generali z kwotą 697,401 mln zł brutto.
REKLAMA


Inwestycja polega na budowie dwóch odcinków dróg. Pierwszy to 11,5-kilometrowy fragment Paszków – Opacz. Trasa ekspresowa będzie posiadała 2 jezdnie po 2 lub 3 pasy ruchu (w zależności od odcinka) plus pas awaryjny oraz 5 m pas rozdziału. Wybudowane zostaną również 3 kładki, 4 mosty, 12 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt.


Dostępność do drogi będzie ograniczona, tylko poprzez węzły: Opacz, Puchały (Sokołowska), Janki Małe i Paszków. Od węzła Opacz do węzła Janki Małe trasa będzie prowadzona po nowym śladzie. Natomiast dalej do węzła Paszków trasa stanowić będzie przebudowany do parametrów drogi ekspresowej odcinek istniejącej drogi krajowej nr 8.


Ponadto projekt przewiduje budowę nowego układu dróg lokalnych oraz przebudowę dróg poprzecznych przecinających projektowaną drogę ekspresową, obiekty mostowe, kładki dla pieszych, obiekty drogowe, urządzenia ochrony środowiska wraz z zielenią, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Drugi odcinek to droga krajowa nr 7 na odcinku węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Sękocin Las w rejonie Magdalenki. Nowy odcinek drogi o długości 2,4 km będzie posiadał klasę GP (ruchu głównego przyspieszonego). W ciągu tej drogi wybudowane zostaną dwie kładki, jeden wiadukt, urządzenia ochrony środowiska wraz z zielenią oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA