DODAJ

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Oświata / Kraków
Centrum Edukacji Przyrodniczej
MatKoz
2011-11-07 13:07:25

W połowie 2013 roku obok Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ powstanie Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP). Będzie to jednostka muzealno-dydaktyczna, w której znajdą się zbiory archeologiczne, geologiczne i antropologiczne. Obecnie zbiory te znajdują się w trzech Instytutach (Zoologii, Geologii i Botaniki). Władze uczelni pragną zgromadzić je w jednym miejscu, aby ułatwić do nich dostęp studentom i wszystkim zainteresowanym.


 


Ze zbiorów powstanie wystawa o powierzchni prawie 2400 mkw. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie natomiast 4713 mkw. Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej powstaje w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ". W centrum znajdzie się również "Gabinet Zoologiczny w XIX wieku", w którym będzie można oglądać eksponaty mające nawet 150 lat. Wystawy będą obejmowały kilkanaście bloków tematycznych, m.in.:


 


- Powstanie Wszechświata, Układu Słonecznego i planety Ziemia


- Historia Ziemi, ery geologiczne i ich charakterystyka, powstanie i historia życia w przeszłości


- Bioróżnorodność organizmów na przykładzie motyli oraz muszli mięczaków


- Procesy geologiczne i ich produkty, tektonika, wietrzenie, surowce mineralne


- Budowa geologiczna Polski


- Struktury sedymentacyjne


- Skamieniałości śladowe


- Przegląd systematyczny zwierząt


- Rozmieszczenie zwierząt i roślin na Ziemi


- Przystosowania organizmów do życia w różnych środowiskach


- Zagrożenia środowiska naturalnego i jego ochrona, gatunki chronione


- Ewolucja człowieka


 


Oprócz powierzchni wystawienniczych, w centrum znajdą się również pomieszczenia konserwatorskie dla pracowników naukowo-dydaktycznych i pomieszczenia do hodowli owadów (terrarium). A także sale audiowizualne, sale do prelekcji oraz pracownia prac plastycznych, graficznych i modeli. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 65 mln złotych. Projekt centrum powstał w Biurze Architektonicznym TEAM S.C. z siedzibą w Busku-Zdroju. Inwestorem jest Uniwersytet Jagielloński.


mk